انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
خبرهای این صفحه پربیننده‌ترین خبرها
کد خبر: ۱۱۴۰۴۲ | تاریخ : ۱۳۹۷/۹/۵ - شماره: 1352

غفلت تاریخی در موضوع برابری حقوق زنان و مردان

عیسی کشوری/ حقوق‌دان

حقوق زنان موضوع مهمی است که همواره مورد غفلت قرار گرفته است،چنانچه درطول تاریخ بشریت، بزرگ‌ترین اهانت را نسبت به مادران خود روا داشته‌ایم. به لحاظ اینکه زن تجلی ومظهرخلاقیت خداوندی است‌ومقام مادر بالاترین مقام‌هاست و مادر شخصیت فرزانه‌ای در فرهنگ ماست . به این علت که فرهنگ ریشه درزبان دارد وزبان ملت‌ها را مادران ساخته‌اند. مادران،علاوه براینکه ماانسان‌ها را به‌وجودآورده‌اندوبه رشد وتعالی رسانده‌اند، زبان وفرهنگ ماانسان‌ها را هم بناكرده‌اند. درواقع باید حقوق مردان وحقوق زنان بسان یک ترازو مساوی باشد. مشکل زنان ومادران جامعه ایران این است که قانون‌گذاران دراین حیطه،مرد بوده‌اند و این قانون‌گذاران فقط زن را به عنوان همسریا یکی ازهمسران می نگریستند وهیچ‌وقت تحت عنوان مادر(اشاعه دهنده فرهنگ وتمدن) قوانین را وضع نکرده‌اند. درحالی که قانون‌گذاران ما باید درتصویب قانون همواره بی طرف باشند وخودشان منافع نداشته باشند، قانون‌گذاری که منافع داشته باشد، قانونگذارعادلی نیست. براي روشن شدن موضوع مثالی عرض می‌كنم امیداست که راهگشا باشد. پدری دارای دوفرزند است وکیکی را به منزل می آوردوکاردی رابه یکی ازپسرانش می دهد و می‌گوید که کیک را نصف کند اما به پسردوم این اختیاررا می دهد که هرنصفه‌ای از کیک را که دوست دارد انتخاب کند. این مطلب به ذهن متبادرمی‌شود که برادر اول مراقب است که به عدالت این کیک را به نسبت مساوی تقسیم‌كند. به لحاظ اینکه نمی داند که برادردوم کدام نصفه یا قسمت کیک را انتخاب خواهد کرد واین نشانه‌ای از عدالت است. قانون‌گذاران باید درزمان تصویب قانون عاری ازهرگونه منافع یا طبقه یا جنسیت باشند تا بتوانند قانون عادلانه‌ای را تصویب کنند . کسانی که برای ازبین بردن حقوق زنان به شرع متوسل می‌شوندباید بدانند که بسیاری ازقوانین شرعی درزمان ومکان خاص خویش بوده است .به طورمثال، ما هرگز در قوانین شرع درمورد ارتباط باخرید وفروش کنیزکان وانسان‌ها استناد نمی‌کنیم واین مورد رامخصوص آن زمان و آن مکان می دانیم . حال چگونه است که درمورد حقوق برابرزنان این اصل بدیهی را فراموش می‌کنیم! وسکوت كرده‌ایم . ممکن است تعدادی سوال کنند که چرا این‌جانب همواره یک حقوق‌دان مدافع حقوق زنان بوده‌ام‌؟ این‌جانب اولین کسی بوده‎ام که تحت عنوان عسروحرج درطلاق برای زنان، حق طلاق قايل شده‌ام. به علت اینکه همواره مادر برایم موجودی مقدس بوده واستدلالم براین است که یک حقوق‌دان باید طرفدار انسان‌هایی باشد که حقوق‌شان پایمال شده است ومتاسفانه زن بودن وزن به دنیا آمدن بدین معنی است که (شما کسی هستی که فقط تکالیف دارید). امیدوارم درآینده جامعه‌ای داشته باشیم‌که زنان مانند ملکه ها درآن باشندوهرگز فرزندی به خویش اجازه ندهد که حقوقی معادل مادر خویش داشته باشد واصلا جرات نکند که خودش را با مادرخویش قیاس کند. متاسفانه یکی ازعلت‌هایی که زنان درجامعه ما نتوانسته‌اند به حقوق یکسان نسبت به مردان دست یابند این است که شاگردان وپیروان ملاصدرا تاثیرزیادی برقانون‌گذاری کشور داشته اند ومی‌دانیم که نظرملاصدرا نسبت به زنان بسیاراهانت آمیزبوده. اوبه صراحت زنان را یک قسم ازحیوانات می‌دانست واعتقادداشت که زنان حیواناتی هستند که خداوند آنان را به شکل انسان آفریده تا مردان با آنان ارتباط داشته باشند. برای بنده جای بسی تاسف است .زمانی که می نگرم این افکاردرجامعه ما به صورت قوانینی درآمده که آشکارا توهین به مقام شامخ مادران است. ملاصدرا درکتاب مشهورش به‌نام اسفار، زنان را درزمره حیوانات دانسته وملاهادی سبزواری ازشارحان حکمت متعالیه نیزدرحاشیه‌اش براسفارازاین عقیده ملاصدرا استقبال کرده است ! ملاصدرا درکتاب اسفارمی نویسد:ازجمله فوايد آفرینش زمین برای انسان این است که خداوند آن را بستری برای زاد وولد حیوانات گوناگون قرارداده است که بعضی برای خوردن هستند وبعضی برای سواری وزینت وبعضی برای حمل بارخلق شده‌اند وبعضی ازاین حیوانات (زنان )برای ازدواج خلق شده‌اند. همان‌طورکه خداوند درقرآن می‌فرماید:خداوند برای شما ازجنس خودتان همسرانی آفرید. ملاهادی سبزواری درحاشیه‌اش براین مطلب می‌نویسد:اینکه ملاصدرا زن را درزمره حیوانات قرارداده است اشاره‌ای لطیف به این موضوع است که زنان به دلیل ضعف عقول‌شان وجمودشان برادراک جزییات ومیل‌شان به زینت‌های دنیا نزدیک است که حقیقتا وصداقتا ملحق به حیوانات زبان بسته شوند!و اینکه سیره اغلب آن‌ها چون حیوانات وچهارپایان است لکن برآن‌ها صورت آدمی پوشانده است تامردان ازمعاشرت وازدواج با آن‌ها مشمئز نشوند. (اسفار، چاپ داراحیا التراث العربی،جلد 7،صفحه 136) توصیه این‌جانب به پیروان مکتب ملاصدرا وملاهادی سبزواری این است که درک کنند که ما انسان‌ها دردنیایی متفاوت ازدنیای ملاصدرا زندگی می‌کنیم.ملاصدرا درجهان تکالیف زندگی می‌کرد وما انسان‌ها دردنیای حقوق وعصررسانه وارتباطات زندگی می‌کنیم. روزگار قدیم با دنیای مدرن،اززمین تا آسمان متفاوت است .امروزه به یک دخترعاقل وبالغ نمی‌توانیم فقط تکالیف را متذکرشویم که تکلیف به حجاب دارید یا تکلیف اطاعت ازهمسردارید،به لحاظ اینکه یک زن، دردنیای مدرن به دنبال حقوق شهروندی خویش است نه تکالیف.

واین تفاوت بسیارفاحشی است که امیدواریم قانون‌گذاران وپژوهشگران مااین تفاوت وایدئولوژی را درک کنند .

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد