کد خبر : 10602 تاریخ : ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۲ مهر - 16:03
بعد از ظهر امروز آسانسور دانشگاه شريف سقوط كرد! ساعتي قبل ، كابين آسانسور دانشگاه شريف در غذاخوري اين دانشگاه سقوط كرد.

قانون- اين حادثه حدود ساعت 15 بعد از ظهر امروز روي داد و در آن، شش نفر از افرادي كه در كابين آسانسور بودند، به شدت آسيب ديدند.

به گزارش قانون،هر شش مصدوم اين حادثه از اساتيد دانشگاه شريف بودند كه پنج نفر از آنها به بيمارستان منتقل شده اما هنوز يك نفر از محل سقوط كابين خارج نشده است.

مصدومان اين حادثه به بيمارستان منتقل شده اما حال عمومي ايشان مساعد نيست.

يكي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف در گفت وگو با قانون با تاييد اين حادثه گفت كه آقايان "نقدآبادي، ميرعمادي، وثوقي، اكبري" از جمله اساتيد دانشگاه بودند كه در اين حادثه مجروح شدند.

اين حادثه در حالي اتفاق مي افتد كه فرسودگي آسانسور دانشگاه شريف مدت هاست مشكلاتي را براي دانشجويان و كادر دانشگاه ايجاد كرده است.

از سويي، چندي است كه مسئولان دانشگاه شريف درصدد ساختن سردر 4 ميليارد توماني براي دانشگاه هستند كه به نظر مي رسد پيشتر بايد براي بخش هاي فرسوده دانشگاه اقدام كنند.