کد خبر : 10879 تاریخ : ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۹ مهر - 00:43
بهبود کیفیت سرویس اینترنت ارتباطات زیرساخت وضعیت سرویس اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت در بازه زمانی منتهی به مرداد ماه سال جاری به میزان پنج درصد بهبود داشته است.

قانون- وضعیت سرویس اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت در بازه زمانی منتهی به مرداد ماه سال جاری به میزان پنج درصد بهبود داشته است.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، بر اساس پایش صورت گرفته از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وضعیت سرویس اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت در بازه زمانی منتهی به مرداد ماه سال جاری به میزان پنج درصد بهبود داشته است.

بر اساس این گزارش حفظ شرایط پایدار در ورودی های بین الملل کشور یکی از شاخص های مورد بررسی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است که نشانگر افزایش کیفیت و بهبود سرویس اینترنت این شرکت است.

بر اساس پایش صورت گرفته میزان در دسترس بودن سرویس اینترنت این شرکت در بازه زمانی سه ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری به طور میانگین ۷۵.۹۷ درصد بوده است که در مقایسه با وضعیت مشابه در سه ماه گذشته با میانگین ۱۳.۹۴ حدودا پنج درصد بهبود نشان می دهد.