کد خبر : 14915 تاریخ : ۱۳۹۵ چهارشنبه ۳ آذر - 18:18
از سوی احمد مازنی و با احضار وزیر دادگستری به مجلس مطرح شد سوال جدید درباره حساب های قوه قضائیه مشخص شود قوه قضائیه برچه مبنای قانونی حساب های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حساب ها ، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آنرا بیان کنند.

قانون- احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سوالی از وزیر دادگستری درخواست کرد «مشخص شود قوه قضائیه برچه مبنای قانونی حساب های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حساب ها ، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آنرا بیان کنند.»

به گزارش «قانون» در سوالی که این نماینده مجلس ، تقدیم هیات رئیسه کرده ، آمده است: با توجه به اخبار و اطلاعات منتشره در خصوص حساب ها و سپرده های سپرده به نام رئیس محترم قوه قضائیه و با عنایت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ( ناظر به لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و انجام همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب) و حسب اصل یکصدوششم قانون اساسی و ناظر به مسئولیت وزیر دادگستری نسبت به کلیه مسائل مربوط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه ، گزارش شفاهی از تعداد این حساب ها ، میزان و وجوه واریزی ، گردش مالی و موارد مصرف آن را بفرمائید.