کد خبر : 17568 تاریخ : ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ دي - 10:58
حواشی دوقطبی انقلابی و غیرانقلابی چرا محافظه کاران جریان جدید به راه انداختند؟! برخي حركت‌ها مانند حقوق هاي نجومي، با فرهنگ اسلامي و عدالت اجتماعي بازي كرده و افكار عمومي را جريحه دار مي كند. اگر در جامعه بي‌عدالتي به وجود بيايد و جوانان ما از اسلام زده مي‌شوند.

قانون-عصر يك‌شنبه ناگهان خبري از جلسه برخي چهره‌هاي محافظه‌كار، منتشر شد كه در آن قرار است دو قطبي انقلابي-غيرانقلابي متولد شود. در ميان شخصيت‌هايي كه قرار است با اين مجمع كار كنند، چهره‌هاي متفاوتي از لحاظ نگاه به اصولگرايي حضور دارند. از راديكال‌ها و احمدي نژادي ‌ها گرفته تا سنتي‌هاي بازاري! اينكه اين تشكل سياسي با چه هدف و چرا در اين بازه زماني پا به عرصه گذاشته‌است،در حال حاضر نمي‌توان تصميم گرفت و به نتيجه رسيد. در همين راستا براي اطلاع‌از چرايي تشكيل اين مجمع(مجمع مردمی نیروهای انقلاب- منا ) و قصد موسسان آن براي حضور در ميدان سياست به سراغ محمدتقي‌رهبر، امام جمعه موقت اصفهان، يكي از حاميان آن رفتيم كه مشروح گفت‌وگوي قانون را با اين شخصيت سياسي-مذهبي را در زير پي مي‌گيريم:

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از چه افرادي تشكيل شده است؟

جبهه ياران انقلاب از افرادي هستند كه دغدغه اهداف و ارزش هاي انقلاب را دارند. هدف اين جبهه ،صيانت از آرمان هاي امام راحل(س) و هزينه هايي است كه توسط مردم براي حفظ انقلاب پرداخت شده است.

چه خطري آرمان‌هاي امام(س) را تهديد مي‌كند كه شما سعي داريد از آن صيانت كنيد؟

دنياي استكباري در مقابل انقلاب اسلامي، امام و ارزش هاي انقلاب، صف آرايي و جبهه گيري كرده است. اين جنگ هايي كه در منطقه اتفاق مي افتد بيشتر در راستاي تضعيف جمهوري اسلامي است. اهداف و انديشه انقلاب اسلامي به جهان صادر شده و دنيا اين پيشرفت‌هارا مي بيند و سعي دارد كه اين اهداف را كمرنگ كند. از سوي ديگر عده اي از نفوذي ها در ارتباط با رسانه‌هاي خارجي، آرمان هاي امام(س) را زير سوال مي‌برند. اين قبيل اقدامات با عقبه حمايتي دشمنان جمهوري اسلامي روز به روز در حال افزايش است. اين خوف و خطر هميشه وجود دارد كه اين انقلاب در مرور زمان دستخوش تحول شود و آرمان‌هاي آن كمرنگ شود.

جبهه ياران انقلاب مي خواهد از ارزش ها و آرمان‌هاي سياسي امام(س) دفاع كند. سطوح مختلف از دانشجو گرفته تا كارگر و كشاورز و بازاري براي اين انقلاب هزينه داده و امروزه نيز مشاهده مي‌كنيد در سوريه شهيد مي دهيم، بنابراين چارچوب انقلاب اسلامي بايد حفظ شود.

براي مشكلات اجتماعي و فرهنگي نيز برنامه اي داريد؟

برخي حركت‌ها مانند حقوق هاي نجومي، با فرهنگ اسلامي و عدالت اجتماعي بازي كرده و افكار عمومي را جريحه دار مي كند. اگر در جامعه بي‌عدالتي به وجود بيايد و جوانان ما از اسلام زده مي‌شوند. اگر در جامعه ارزش ها كمرنگ شود ممكن است روي نسل آينده كه قرار است وارث انقلاب باشد، اثر بگذارد.

مشي سياسي اين جبهه چگونه است؟

اين جبهه، عقبه اجتماعي خوبي دارد و قرار است از يك سري اصول كلي حمايت كند و همچنين براي حل برخي از مشكلات داخلي، نظير عدالت اجتماعي، اشتغال و مسائل اقتصادي و فرهنگي نيز برنامه دارد. اين جمعيت مي خواهد با پشتوانه اجتماعي و همراهي دستگاه‌ها و مردم از اصول انقلاب بيشتر صيانت كند و پاسخي مناسب ‌هم به دشمنان داشته باشد.

در مورد تصميمات سياسي جبهه توضيح دهيد؟

جريان سياسي در كشور ما به چند صورت اقتصاد، فرهنگ و سياست و سياست خارجه تقسيم مي شود كه هدف كلي سر فصل هاي سياسي اين جبهه، حركت در مسير انقلاب، امام و رهبري در اين حوزه هاست. ما به دنبال آن هستيم كه از به وجود آمدن تناقض ميان اقدامات و اظهارات با مباني پذيرفته شده نظام اسلامي پيشگيري‌صورت گيرد. اين نكته را نيز بايد يادآور شوم كه جبهه‌ما، جريان ليبرال را قبول ندارد.

برنامه هاي جبهه ياران براي انتخابات به چه صورت خواهد بود؟

تا رسيدن به زمان انتخابات بايد صبر كرد. به هر حال اين موضوع يك مساله اجتماعي و سياسي مهم است كه قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت اما در حال حاضر براي اين موضوع برنامه مشخصي نداريم.

بحثي از سوي وزارت كشور مطرح شد مبني بر اينكه اين جبهه را به رسميت نمي‌شناسد، نظر شما در اين باره چيست؟

از اين موضوع اطلاعي ندارم و در جلساتي كه با دوستان داشتيم، در اين مورد بحثي نشده است. البته فعاليت‌هايي اگر قرار است صورت گيرد بايد از لحاظ قانوني نيزپيگيري و رسيدگي شود. بايد مورد بررسي قرار گيرد كه آيا اگر يك جبهه مردمي و عده اي از افراد شناخته شده بخواهند در كشور حركتي را آغاز كنند، آيا نياز به مجوز است،يا خير؟

تعامل شما با جناح اصولگرا به چه صورت خواهد بود؟

به طور قطع جامع اصولگرايي ما پشتيبان اين حركت خواهد بود. محوريت جبهه اصولگراست و ما روي يك اصول و چارچوب پذيرفته شده حركت مي كنيم و بر اين هستيم تا با تمامي شاخه‌هاي اصولگرايي به تعامل برسيم.

حضور جبهه ياران انقلاب موجب بروز جدايي و انشقاق در ميان اصولگرايان نمي‌شود؟

اگر محورهايي كه در بيانيه آمده را مشاهده كنيد دليلي وجود ندارد که كسي بخواهد علم مخالفت بردارد.

هدف اين است كه افكار بايد به گونه اي نزديك شود كه مصالح ملي و ديني ما را تامين كند. طبيعي است افرادي نخواهند به اين جبهه بپيوندند، اما آن افرادي كه به اين جبهه مي پيوندند بايد از تندروي‎ها، افراط و تفريط و مواردي كه موجب برهم زدن سلامت اجتماعي مي شود پرهيز كند.