کد خبر : 20969 تاریخ : ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن - 13:10
واكنش‌ها به اتهامات وارده به حسين‌فريدون رييس جمهور شفاف سازي كند رسانه هاي مخالف آقاي روحاني در حال فعاليت به سمتي هستند كه شخص ايشان را تحت فشار و دو دلي براي حضور در انتخابات قرار دهند يا سبد راي او را كم كنند

قانون- عبدا... ناصري/ عضو شوراي مركزي بنياد باران

اين اتفاقات و اتهامات مطرح شده به نزديكان رييس جمهور به ضعف موجود در تيم رسانه اي دولت بر مي گردد كه به خوبي نتوانسته افكار عمومي را در خصوص آنچه واقعيت دارد توجيه و روشن كند. از طرفي جريان رقيب آقاي روحاني بعد از اينكه رييس‌جمهور، يكي از حاميان اصلي خود يعني آيت ا... هاشمي رفسنجاني را از دست داد اين فشار ها را افزايش داد. به طور طبيعي اين نوع حملات در آستانه انتخابات به شخص رييس جمهور افزايش پيدا خواهد كرد. بهترين فرد براي پاسخگويي به اين اتهامات شخص خود رييس جمهور است.

او مي تواند با شفاف سازي آنچه را كه وجود دارد با مردم در ميان بگذارد. رسانه هاي مخالف آقاي روحاني در حال فعاليت به سمتي هستند كه شخص ايشان را تحت فشار و دو دلي براي حضور در انتخابات قرار دهند يا سبد راي او را كم كنند. به نظر مي رسد مطرح‌شدن اين اظهارات در رسانه ها، بيش از مراجع قضايي مرتبط، يك جنگ رسانه اي و رواني براي دولت باشد. اگر بحث جدي در اين عرصه وجود داشت دستگاه قضايي همان طور كه در نمونه هاي مشابه وارد عمل مي شد اقدام مي كرد كه البته اين موضوع انتظار عمومي جامعه از دستگاه قضاست.