کد خبر : 23892 تاریخ : ۱۳۹۵ شنبه ۲۳ بهمن - 15:15
مردم مي‌دانند اگر در عرصه نيايند، هزينه مي‌پردازند مردم ايران، سرد و گرم چشيده تاريخ هستند و در عمق وجود خود اين موضوع را لمس كرده كه كشورداري هزينه دارد و اين هزينه بايد از ناحيه عامه مردم پرداخت شود.

قانون- محمدغرضي/ فعال‌سياسي

مردم ايران، سرد و گرم چشيده تاريخ هستند و در عمق وجود خود اين موضوع را لمس كرده كه كشورداري هزينه دارد و اين هزينه بايد از ناحيه عامه مردم پرداخت شود.

ملت تشخيص مي‌دهند اگر حضورشان در جبهه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي ملموس نباشد، بايد هزينه هاي سنگين تر بپردازند.

تهديد‌هاي دشمن و اظهارات آن يك وجه حضور مردم در راهپيمايي بيست و دوم بهمن است. استعداد ملي كشور ما اين توانايي را دارد كه قبل از وقوع حادثه آن را علاج كند.

شما مشاهده مي كنيد در مراسم ملي، عامه مردم حضور دارند و با اين حضور به سياستمداران، صاحبان امتياز و احزاب و گروه ها مي گويند كه ما هستيم و اگر شما به راه درست برويد، از شما حمايت خواهيم كرد و در غير اين صورت همراه با شما نخواهيم بود.

براي مردم ما هرروز، بيست و دوم بهمن است. نشانه عظمت ملي ما اين است كه فساد در جامعه ريشه پيدا نمي كند و اگر در جايي ظهور پيدا كند، مردم ريشه آن را مي زنند.

هر چند اگر مديريت ريشه اين فساد را بزنند هزينه كمتري دارد. اين‌روزها حرف از آشتي ملي شده در صورتي كه ملت ما كه با كسي قهر نكرده است.

هر كسي جايگاه خاصي براي ملت دارد، خودش بايد بيايد و آشتي كند. ملت به بسياري از افراد در اين سال ها پشت كرده و دليلش، خود افراد و سياست هاي اشتباه آن ها بوده است.

پيام مردم به مسئولان اين است كه به جاي امتيازات، وظايف را تقسيم كنيم. امروزه اگر حاكميت بخواهد دل مردم را به‌دست بياورد بحث آشتي ملي يا هر موضوع ديگري مفيد است و در غير اين صورت اين‌گونه اظهارات، نتيجه‌اي ندارد.