کد خبر : 24771 تاریخ : ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ بهمن - 01:50
قانون بچه ها/خواهش مي‌كنم براي ما حرف درست نكنين! بچه‌ها زهر من يك مایع بی‌رنگ و شفافه. زهر ما‌ها بیشتر رو جونوراي کوچيک اثر مي‌ذاره اما در بعضی گونه‌هامون مثل «عقرب قاتل» برای انسان‌ها هم کشنده است.

قانون-بچه‌ها زهر من يك مایع بی‌رنگ و شفافه. زهر ما‌ها بیشتر رو جونوراي کوچيک اثر مي‌ذاره اما در بعضی گونه‌هامون مثل «عقرب قاتل» برای انسان‌ها هم کشنده است. زهر ما باعث نابودی گلبول‌های قرمز خون می‌شه. بعضي‌ها فكر می‌کنن ما وقتي تو آتيش گير مي‌افتيم، نيش خودمون رو بالای سرمون می‌بريم و اون رو توي سرمون فرو مي‌كنيم و خودمون رو می‌كشيم. اما این غلطه و فقط یک افسانه‌است و علمی نيست. مگه مي‌شه همچين چيزي. در حقیقت ما وقتی در میون آتيش گير می‌افتيم با حرکات نیش زدن به اطراف، می‌خواهيم آتيش و نيش بزنيم. اين حركت باعث شده شماها به غلط فكر كنين ما داريم خودمون رو نيش مي‌زنيم. نه بابا جان، اين‌جوري نيست براي ما حرف درست نكنين.