کد خبر : 26466 تاریخ : ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ اسفند - 12:06
شرایط معافیت و کسرخدمت 2 فرزند یک ایثارگر اگر مجموع امتیازات خدمت در جبهه، آزادگی و جانبازی فرد ایثارگر به 60 برسد می‌تواند فرزند دوم خود را معاف کند و اگر مجموع امتیازات به 90 برسد می‌تواند فرزند سوم را هم معاف کند.

قانون- رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کسی که یک فرزند از خانواده‌‌اش مشمول معافیت سربازی شده باشد، اگر مجموع امتیازات ایثارگری‌اش به 60 برسد، می‌تواند فرزند دوم را هم معاف کند.

به گزارش قانونسردار «موسی کمالی» رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با دفاع پرس، در خصوص معافیت و کسر خدمت فرزندان ایثارگران اظهار داشت: در سال 90 قانون جدید نظام وظیفه تصویب شد که بحث کسر خدمت به طور کلی در آن وجود نداشت و از آنجا که تا قانون سال 90 مشمولین متولد 72 به قبل واجد شرایط قبلی بودند و مقرارت هم عطف به ماسبق نمی‌شود، کماکان متولدین سال 72 به قبل می‌توانند از کسری خدمت ایثارگران برخوردار شوند؛ اما متولدین 73 به بعد که در سال 91 مشمول قانون وظیفه عمومی شدند نمی‌توانند از این مقرارت استفاده کنند.

وی افزود: کسی که یک فرزند از خانواده‌شان مشمول معافیت شده باشد اگر مجموع امتیازات ایثارگریش به 60 برسد، می‌تواند فرزند دوم را هم معاف کند و اگر زیر 60 باشد و متولد 72 به قبل باشد می‌تواند طبق قانون از کسر خدمت برخوردار شود و اگر فرزند ایثارگر متولد 73 به بعد باشد کسر خدمت به آن تعلق نمی‌گیرد و چیزی هم به عنوان کارت ابطال معافیت نداریم.

سردار کمالی تصریح کرد: اگر مجموع امتیازات خدمت در جبهه، آزادگی و جانبازی فرد ایثارگر به 60 برسد می‌تواند فرزند دوم خود را معاف کند و اگر مجموع امتیازات به 90 برسد می‌تواند فرزند سوم را هم معاف کند.