کد خبر : 31458 تاریخ : ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ فروردين - 11:59
بی قانون/تا کرکس بچه‌دار شد یک شکم سیر مردار نخورد در زمان‌های قدیم جنگلی بود خوش آب‌و‌هوا که اهالی‌اش به لهجه محلی «جینگیل» صدایش می‌کردند. چون همه حیوانات جینگیل به یک زبان صحبت نمی‌کردند، روش ارتباط آنها با هم سخت بود؛ مثلا اگر راسو می‌خواست به خانه سمور برود که فضای دلباز و هوای آزاد داشت و راحت می‌توانست به فعل و انفعالاتش برسد،

قانون-علیرضا کاردار

در زمان‌های قدیم جنگلی بود خوش آب‌و‌هوا که اهالی‌اش به لهجه محلی «جینگیل» صدایش می‌کردند. چون همه حیوانات جینگیل به یک زبان صحبت نمی‌کردند، روش ارتباط آنها با هم سخت بود؛ مثلا اگر راسو می‌خواست به خانه سمور برود که فضای دلباز و هوای آزاد داشت و راحت می‌توانست به فعل و انفعالاتش برسد، چون زبانش را نمی‌دانست، خبر دادن برایش سخت می‌شد و مجبور بود همانجا درون خانه خودش به آزمایشات شیمیایی‌اش برسد. یا اگر خانم شیره صبح جمعه ویار خرگوش تازه می‌کرد و همسرش حال نداشت برود شکار، باید به انجمن خرگوش‌های دست‌به‌نقد پیغام می‌فرستادند تا یک پرس خوراک خرگوش برسانند ولی چون پیغام‌رسانی در کار نبود و آقا شیره هم صبح جمعه از جایش جنب نمی‌خورد، خانم شیره به ویارش نمی‌رسید و چشم بچه‌شان سبز می‌شد. (این‌گونه بود که اولین حیوانات چشم سبز به دنیا آمدند- مترجم)

کرکس‌ها به‌دلیل اشرافی که از بالا به جینگیل داشتند، زبان همه حیوانات را می‌دانستند و برای همین نسل‌اندر‌نسل پیام‌رسان جینگیل می‌شدند. هر حیوانی با حیوان دیگری که کار داشت، پیش کرکس می‌رفت و پیغامش را می‌گفت. کرکس هم یک تکه خوراکی به‌عنوان دستمزد می‌گرفت و پیغام را به حیوان مورد‌نظر می‌رساند. خوبی کرکس این بود که غذای تازه نمی‌خواست و هر حیوان مرده‌ای برایش می‌بردند، قبول می‌کرد. سال‌ها این روش در جینگیل برقرار بود تا اینکه بچه آخرین کرکس پیام‌رسان به دنیا آمد. جوجه کرکس که تنبلی می‌کرد این سنت اجدادی را ادامه دهد، با خودش اندیشید این یک کار بیهوده است و چرا حیوانات بی‌دردسر از یک سیستم خودکار استفاده نمی‌کنند؟ برای همین یک پیام‌رسان اختراع کرد و نامش را «تلکرکس» گذاشت. (تلفظ صحیحش تِلِک-رکس بود، نه تله-کرکس) حیوانات ابتدا استقبال نکردند ولی وقتی راحتی و رایگان بودنش را دیدند جایش را بین اهالی جینگیل باز کرد. از همان زمان کار و کاسبی نسل کرکس هم کساد شد و این ضرب‌المثل ساخته شد که «تا کرکس بچه‌دار شد، یک شکم سیر مردار نخورد». هرچند بعد از مدتی کرکس بخش صوتی پیام‌رسانش را به صورت غیررایگان فعال کرد و چون نسل عوض شده بود، به‌جای گرفتن مردار به‌/عنوان هزینه تماس، حیوان تازه می‌گرفت. تا جایی که نسل حیوانات جینگیل منقرض شد، بی‌جنبه‌ها!