کد خبر : 34435 تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ ارديبهشت - 12:29
قواعد قدرت حاکمیتی رخصت عريان‌سخن‌گويي به روحاني نمي‌دهد مردم به دلايل مختلف، كنشگر شده‌اند و بيشتر مناظره ها پاسخ به کنش‌های مردمی بوده، کنش‌هایی که برخواسته از ادبیات های پیشین است و بر همین اساس، روحانی و جهانگیری افق دیدگاه‌های مردمی را دریافته اند

قانون- امید فراغت/ کارشناس ارشد علوم سیاسی

خوشبختانه موجودیت شبکه های مجازی، کاستی های اطلاعات و آگاهی جامعه را به تعادل نسبی رسانده است. در گذشته، اطلاعات و آگاهی به دلیل نبود امکانات اینچنینی فقط در بخشی از جامعه توزیع می شد اما با ورود ادبیات جوامع توسعه یافته مانند اینستاگرام، تلگرام و ...در جامعه ایران ، تصاویر، اطلاعات و آگاهی توزیع همگانی پیدا کرده است و طبقات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در برابر داده هایی واحد قرار گرفته اند .

هر چند تا حدودی برداشت ها متفاوت است اما ادامه روند موجود، جامعه را به سمت و سوی یک خواست همگانی می کشاند!

روحانی و جهانگیری در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری در همین فضا حرکت مي‌كنند و اما جبهه رقیب نیز که تحت سیطره واقعیت های موجود جامعه است، دوست دارد در فضای روحانی و جهانگیری حرکت کند اما به دلیل دوربودن از ادبیات مردم و همچنین عدم آشنایی چندوجهی با واقعیت‌های موجود ، هر چه شوت می زنند به حاشيه می رود!

آن‌ها هر چه می زنند به در بسته می خورد زيرا روحانی و جهانگیری کنش شده اند و آن‌ها واکنش! و مانند مهره های سیاه شطرنج باید مراقب حرکت مهره‌های سفید باشند. نمی‌دانند به رخ حمله کنند یا به ...! بر همین اساس اولین کاری که از دست‌شان بر می آید وزیر به وزیر کردن است، تا خیال شان راحت باشد!

اما مردم که در واقع با ورود شبکه های مجازی، به طبقه متوسط شهری تبدیل شده اند بازی شطرنج را یاد گرفته اند و می دانند که در آستانه یک بازی، وزیر به وزیر کردن یعنی آماتور بودن!

نکته ای که می تواند قابل تامل باشد این است‌که مردم ، بسیاری ممانعت های گذشته را پشت سرگذاشته اند و وارد یک فضاي جدید شده اند.

مردم به دلايل مختلف، كنشگر شده‌اند و بيشتر مناظره ها پاسخ به کنش‌های مردمی بوده، کنش‌هایی که برخواسته از ادبیات های پیشین است و بر همین اساس، روحانی و جهانگیری افق دیدگاه‌های مردمی را دریافته اند و به صورت ایما و اشاره، خواست و مطالبات مردم را بیان می دارند ولي به دلیل آداب قدرت از عریان سخن‌گویی پرهیز دارند، چرا که قواعد قدرت حاکمیتی به آنان چنین اجازه ای را نمی دهد!

اما اطمينان دارند که قواعد قدرت و خواست مردم نیز بسیار اثربخش بوده و به همین دلیل در ماهیت سخنان‌شان، پیام صریحی برای مردم است كه اگر مردم بخواهند ، می شود!

از سويي پیام دیگرشان نيز این است که چون مردم می خواهند، ما آن را انجام مي‌دهيم!

فراموش نكنيم هوشمندی روحانی و جهانگیری این است که در کنار مردم حرکت دارند و راهی را می‌روند که مردم می روند و نقطه ضعف قالیباف و ريیسی این است که بین قدرت‌های موجود تعادلی برقرار نساخته اند! که اگر تعادل برقرار بود آنان نیز واقعیت های امروز را به درستی درک می کردند. آن دو بايد بدانند، وزن جامعه سنگین شده است و با زوری که در بازوان اين جريان است نيز نمی توانند جامعه را به سمت و سوی خود بکشانند.