کد خبر : 36850 تاریخ : ۱۳۹۶ پنج شنبه ۴ خرداد - 13:45
حقانیت سیاست‌مداران مشروط به آرای شهروندان است حقانیت سیاست‌مداران مشروط به نظر و آرای شهروندان است که در انتخابات(ریاست جمهوري و شوراهای شهر)به شفاف ترین شکل ممکن تبلور یافته است

قانون-كوروش الماسي/ محقق

بارزترین دستاورد انتخابات اخیر نمایش اراده و خرد جمعی(ملی) و ترسیم معادله قدرت بود. قدرت در واقع، نمود نظر شهروندان است که شفاف، ملموس و به گویا‌ترین شکل در انتخابات نمايان شد. سیاست ورزان رسمی و غیر رسمی برای توجیه و اعتبار بخشیدن به اظهارات و عملکرد خود به واژه مردم تکیه می‌زنند و بنابر اظهار نظر شفاف و گویاي شهروندان، دولت آقای روحانی نماینده«مردم» است . 29ارديبهشت، شهروندان ایران بر مبنای اراده و خرد جمعی، نماینده و نه قیم خود را برگزیدند، بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که برخی سیاست ورزان به اسم مردم بر سر راه تلاش دولت برای برطرف کردن مشکلات با ریشه های داخلی و خارجی گوناگون و متعدد شهروندان ، مانع تراشی کنند.

ساده ترین پیامد ترسیم معادله قدرت که در اظهارنظر شهروندان در صندوق های رای نمود یافت،این خواهد بود که هیچ سیاست مداري مجوز اتخاذ تصمیمات، راهکارها، طرح ها و راهبردهایی را که مخالف نظر شهروندان و منافع و امنیت است، ندارد. به عبارتی تفسیر منافع و امنیت ملی، تخصص اذهان خلاق برخی سیاست ورزان و متنفذین در جایگاه های گوناگون رسمی و غیر رسمی نیست بلکه تفسیر منافع و امنیت ملی فقط برآیند نظر شهروندان است که بی شک همه بدخواهان ایران زمین در سرتاسر گیتی آن را خواهند شنید و همه وظیفه دارند سازوکار عملیاتی کردن تفسیر شهروندان از منافع و امنیت ملی را فراهم آورند.

نکته آموزنده انتخابات برای همه سیاست ورزان بدون هیچ تردیدی باید درک این واقعیت باشد که در صورت هدایت شور و شوق، انگیزه و اراده شهروندان، گذر از هر مانع داخلی و خارجی میسر است.فراموش نشود با مدیران دلسوز، هدایت و برنامه ریزی انفجار بزرگ شور و شوق که در فرآیند انتخابات آزاد شد، همه شهروندان نشان دادند، مشکلات خود ساخته و مشکلاتی را که بدخواهان ایران زمین به‌وجود آورده اند می توان در کوتاه مدت حل و فصل کرد.

شاید نکته بسیار حايز اهمیت ديگري که کمتر به آن توجه شد این بود، درست است که شهروندان دچار مشکلات طاقت فرسا هستند، اما با این وجود احساسات مشترک‌شان نسبت به سربلندی، اقتدار و عزت ایران‌زمین چنان نیروی قوی‌اي است که تک‌تک شهروندان این آب و خاک الماس گونه را به یکدیگر پیوندی ناگسستنی و بی پایان می بخشد. همه سیاست‌ورزان با هر گرایشی، باید از رفتار و شور و شوق متبلور شده در جریان انتخابات، بیاموزند که سربلندی، عزت، اقتدار، همبستگی و یکپارچگی ایران زمین محور و هدف نهايي همه افعال سیاسی است.

ترسیم معادله قدرت در انتخابات، حقانیت سیاست‌مدارن را تعریف می کند. حقانیت سیاست‌مداران مشروط به نظر و آرای شهروندان است که در انتخابات(ریاست جمهوري و شوراهای شهر)به شفاف ترین شکل ممکن تبلور یافته است. اینکه، منافع ملی یعنی منافع شهروندانی که به روحانی رای دادند. امنیت ملی یعنی امنیت تک تک آن‌هایي که به راهبردی که آقای روحانی نماد آن است، رای دادند.

ساده و گویا ترین تفسیر منافع و امنیت ملی همان است که شهروندان در فرآیند انتخابات ارائه داده اند. بنابراین سیاست ورزان که ادعای دفاع از منافع و امنیت ملی را دارند لاجرم باید مقبول شهروندان ایران باشند.

در مقطع فعلی، کاربردی‌ترين و واقع بینانه ترین سلاح برای دفاع و توسعه کشور، همان‌گونه که در انتخابات به شفاف ترین شکل نمود پیدا کرد،اراده وخرد جمعی(ملی) مبتنی بر احساسات مشترک همه شهروندان نسبت به سرنوشت و آینده ایران زمین است. تعریف، فلسفه وجودی و یگانه وظیفه سیاست‌ورزان رسمی و غیر رسمی، پاسخ به احساسات مشترک شهروندان نسبت به عزت، سربلندی، غرور و اقتدار ایران‌زمین است.

با توجه به تحولات سریع داخلی، منطقه‌اي، فرامنطقه‌ای و نیازهای گوناگون کشور، شاید ضروری است تا تعریف جدیدی از خودی و غیر خودی ارائه شود. خودی فردی است که سیاست ورزی را فقط یک فعالیت اجتماعی خرمندانه و جمعی برای تحقق اهداف، منافع و امنیت ملی تلقی می‌کند و غیرخودی فردی است که سیاست ورزی را ابزاری شخصی و گروهی برای تحقق اهداف فردی و گروهی می پندارد. بنابراین ،مدیریت کشور در همه امور، باید نمود خرد و منافع ملی باشد و جای مناسبی برای غیر خودی ها نیست.