کد خبر : 37287 تاریخ : ۱۳۹۶ يکشنبه ۷ خرداد - 16:07
نواب هيات رييسه، خط قرمز فراكسيون اميد هستند بدون شك ليست اميد و فراكسيون اميد نيز بيكار نخواهند نشست و در راستاي اهداف خود تلاش‎هايي خواهد كرد

قانون- پروانه سلحشوري/رييس‌فراكسيون زنان مجلس

به عملكرد هيات رييسه به طور كلي مي توان يك نمره خوب داد زيرا تنش‎هاي آنچناني در صحن به وجود نيامد. اگرچه گاهي با اعمال نظرهايي كه اتفاق مي‌افتاد موجب بروز نارضايتي برخي از نمايندگان مي‌شد. توسط برخي افراد و برخي رسانه‎ها موضوعاتي مطرح مي شود كه هيات رييسه نتوانسته است اداره امور را به خوبي در دست بگيرد و مجلس را در راس امور قرار دهد.

اما بايد در نظر داشت مجلس زمان رياست جمهوري احمدي نژاد از راس امور خارج شد و جايگاهش بسيار تنزل يافت اما در مجلس فعلي اين موضوع توسط نمايندگان و هيات رييسه تا حدودي بر طرف شد و جايگاه مجلس احيا شد.

فراموش نكنيم اين جايگاه مجلس با مجلس مقتدري مانند مجلس سوم و چهارم بسيار تفاوت دارد. به طور طبيعي همكاران طيف اصولگرا يا پايداري ما در مجلس، اين روزها تمام سعي و توان خود را به كار مي‌گيرند تا بتوانند با اعمال نظرهاي خود افرادي از اين جريان را وارد هيات رييسه كنند.

بدون شك ليست اميد و فراكسيون اميد نيز بيكار نخواهند نشست و در راستاي اهداف خود تلاش‎هايي خواهد كرد. بدون شك خط قرمز فراكسيون اميد، نواب رييس هستند و تمام تلاش خود را به كار خواهيم گرفت تا اين افراد در جايگاه خود احيا شوند.