کد خبر : 51397 تاریخ : ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور - 11:35
استاني‌شدن انتخابات شأن مجلس را حفظ مي‌كند در صورت استاني‌شدن انتخابات، نظام سياسي به سمت حزبي‌شدن پيش‌مي‌رود. نمايندگان چون در حوزه كوچك انتخاب مي‌شوند، در برخي مسائل نظرات كارشناسي ‌نمي‌دهند چون ممكن است اين نظرات بازتاب نامناسبي در منطقه آن‌ها داشته باشد

قانون- حشمت‌الله فلاحت پيشه/عضوكميسيون امنيت ملي مجلس

 

بنده به عنوان مدرس علوم سياسي كه در اين زمينه نيز مطالعات كافي از گذشته داشته‌ام، اين اظهارات را بيان مي‌كنم. اگر انتخابات مجلس استاني نشود، جايگاه مجلس، به شان اصلي خود باز‌نمي‌گردد. شأن مجلس شوراي اسلامي با شرايط فعلي حفظ نخواهد شد. در حال حاضر نمايندگان مجلس، درگير مسائل خرد و كوچك منطقه‌اي شده‌اند. بسياري از مداخلات، مصاحبات و موضع‌گيري‌ها در مجلس غيركارشناسي و در راستاي مسائل منطقه‌اي و محلي صورت مي‌گيرد كه ارتباطي به وظيفه‌اصلي آن‌ها ندارد. در مناطق مختلف دنيا، انتخابات پارلمان، به صورت ايالتي و استاني برگزار مي‌شود. دركشور‌هايي كه نظام پارلماني قوي دارند، تنها ايران است كه انتخاباتش به صورت شهري برگزار مي‌شود.

در صورت استاني‌شدن انتخابات، نظام سياسي به سمت حزبي‌شدن پيش‌مي‌رود. نمايندگان چون در حوزه كوچك انتخاب مي‌شوند، در برخي مسائل نظرات كارشناسي ‌نمي‌دهند چون ممكن است اين نظرات بازتاب نامناسبي در منطقه آن‌ها داشته باشد. امروزه مي‌بينيم كه برخي نمايندگان، درگير مسائل كوچك مي‌شوند كه شأن آن‌ها را تا حدكارچاق‌كن پايين ‌مي‌آورد. با تعريف كردن انتخابات مجلس در منطقه‌اي بزرگ‌تر، نمايندگان خود را در منطقه‌اي بزرگ‌تر مي‌آزمايند كه اين نيز از نكات مثبت استاني شدن انتخابات مجلس است. اگر امروز نماينده‌اي با 30هزار راي به مجلس راه پيدا مي‌كند، در صورت استاني شدن انتخابات مجلس، تعداد راي كافي براي ورود به مجلس به چند برابر آن افزايش مي‌يابد.

بنابراين نماينده براي ورود مجدد به مجلس نياز به كارهاي بزرگ پيدا ‌مي‌كند. اين آفت راي كه نمايندگان را ملزم به انجام كارهاي خرد مي‌كند، در صورت تصويب لايحه بسيار كمرنگ مي‌شود. با استاني شدن انتخابات، نمايندگان‌مجلس به سمت كارهاي فرامنطقه‌اي و ملي پيش ‌مي‌روند. در مورد استدلال مخالفين كه كاهش مشاركت را بيان مي‌كنند، اين مساله را قبول ندارم، چرا كه اگر چنين بود انتخاباتي مانند رياست‌جمهوري كه فرامنطقه‌اي است با كاهش مشاركت روبه‌رو مي‌شد و يك معضل ديگر كه در انتخابات وجود دارد، خريد راي در انتخابات است.

در انتخابات فعلي مجلس كه حوزه‌هاي كوچك را دربرمي‌گيرد، شايد خريد چند هزار راي معنا پيدا كند ولي در صورت استاني شدن، خريد چند ده هزار راي دشوار و بي معنا مي‌شود. اگر سيستم انتخاباتي فاسد باشد، تنها در آن صورت است كه استدلال برخي‌ها بر گران شدن راي در فرآيند غيرقانوني خريد راي مفهوم پيدا مي‌كند، در غير اين صورت استاني شدن خود مانع بسيار بزرگي براي اين عمل غيرقانوني است. در مجموع تمامي بحث به نظر بنده خوب است ولي در جزييات با توجه به تفاوت شرايط در برخي نقاط كشور اين لايحه بايد مورد مطالعه و بررسي كافي قرار بگيرد. استثناشدن برخي مناطق در این لايحه بر اساس نگاه مصلحتي بود که در سطح كشور، صورت پذيرفت.