کد خبر : 57973 تاریخ : ۱۳۹۶ سه شنبه ۲ آبان - 10:00
آقای روحانی؛ راهی جزء تکیه کردن به مردم ندارید آقای ريیس جمهور؛ اصلاحاتی که در برخی کشورهای عربی در حال رخ دادن است هوش و حواس بيشتر ملت را به خود مشغول کرده و به نوعی طنز این روزهای شبکه های مجازی شده است و برای مردم این سوال به وجود آمده که چگونه در حال درجا زدن هستیم؟!

قانون- امید فراغت/کارشناس ارشد علوم سیاسی

آقای ريیس جمهور؛ اگر دغدغه آینده ایران اسلامی را دارید به گونه ای عمل کنید که در مسیر دوام و قوام و آینده محور حرکت داشته باشید، خود شما نیز نیک می دانید که هیچ راهی جز اصلاح برخی قوانین و امور نیست!

آقای ريیس جمهور؛اکنون با یک هویت فرهنگی واحد سر و کار نداریم، بلکه هویت های بی شمار با هم برخورد می‌کنند و هر یک بازتاب دیگری هستند! نمی‌دانم در این ایام به موضوعات سیاسی و فرهنگی برخی کشورهای عربی توجه داشته اید یا خیر؟! تاریخ و تمدن ایران اسلامی با دوبال اسلامیت و ايرانيت پر از نکات پر فراز و نشیبی است که هر کدام از این فراز و فرودها، ایران اسلامی را نسبت به دیگر کشورهای منطقه مجزا کرده است. بنابراین لازم است که در برخی موضوعات فرهنگی و اجتماعی پیشرو باشیم!

آقای ريیس جمهور؛ اصلاحاتی که در برخی کشورهای عربی در حال رخ دادن است هوش و حواس بيشتر ملت را به خود مشغول کرده و به نوعی طنز این روزهای شبکه های مجازی شده است و برای مردم این سوال به وجود آمده که چگونه در حال درجا زدن هستیم؟! شاید بگویید در حال پیشرفت هستیم اما همان گونه که می دانید شاید در برخی امور پیشرفت داشته ایم اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شرایط متعادل و متناسبی نداریم.

آقای ريیس جمهور؛ همان گونه که برای شما، تیم‌تان و ارکان قدرت صلح، امنیت و حفظ وضع موجود مهم محسوب مي‌شود برای بيشتر ملت اين مسائل مهم تر بوده زيرا این سرزمین متعلق به همه ایرانیان است. بنابراین برخی تصمیم‌ها شاید به حفظ وضع موجود کمک کند اما تصمیمی مهم تر و کاربردی تر است که آینده را نیز در بربگیرد. آینده ای که تحت تاثیر ادبیات دهکده جهانی و معادلات و معاملات منطقه ای و جهانی خواهد بود!

آقای ريیس جمهور؛ هیچ راهی ندارید جزء اینکه فضایی ایجاد کنید که ترتیبات داخلی بر اساس نگرش آینده نگرانه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مقبول و معقول باشد و اگر می خواهید در تاریخ این مرز و بوم به عنوان عنصری کاربردی و قابل تامل یاد شوید باید به گونه ای هوشمندانه و مدبرانه تصمیم هایی مختص فرداها بگیرید و مهم تر اینکه کمی از ادبیات قدرت موجود فاصله بگیرید و خودتان را همراه با قدرت مردم بکنید این فاصله شاید ظاهری تلخ داشته باشد اما مزه اش شیرین خواهد بود!