کد خبر : 59563 تاریخ : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ آبان - 10:00
بررسي مشكلات گندم و زعفران در گفت‌وگوي«قانون» با دبير دوم كميسيون كشاورزي مجلس «خوشه‌‌ها‌طلايي»و«طلاي سرخي»كه جيب‌پركن نيست امروز به‌راحتي شاهد هستيم كه افغانستان بازار بزرگ آمريكا را در دست گرفته‌است. اما ما قادر به نفوذ در اين بازار نيستيم و فروش ما بيشتر محدود به چند كشور اروپايي و آسيايي شده‌است...

قانون- برنامه ششم توسعه نسبت به گذشته، نگاهي دقيق‌تر و تخصصي تر به بخش كشاورزي داشته‌است. در راهبرد برنامه ششم توسعه، از رشد بخش كشاورزي به صورت ويژه‌اي صحبت شده و افزايش سي صد درصدي منابع مالي در اين بخش پيش‌بيني شده‌است. از طرف ديگر با توجه به منابع مالي موجود، سهم حوزه كشاورزي از اشتغال و ارزش‌ افزوده به ترتيب 19 و 32 درصد است. اما با گذشت چند ماهي از آغاز برنامه ششم توسعه، همچنان به‌دليل مشكلات منابع، قدم‌هاي اوليه در حوزه كشاورزي به‌خوبي برداشته نشده‌است. بخشي ازمطالبات گندم‌كاران تا به امروز پرداخت نشده و صحبت مسئولان مربوطه نيز حكايت از نبود اعتبارات دارد. افزايش 21 ميليون تني توليد گندم و خودكفايي گندم مشروط به حضور قشر فعال كشاورزان است و اگر مطالبات آن‌ها به شكلي كه تضمين شده پرداخت نشود ممكن است خبرهاي خوشي در زمينه توليد گندم، محصول راهبردي كشاورزي در آينده به گوش مردم نرسد. با همه تفاسير اگرچه طبق گفته مسئولان، سه‌چهارم مطالبات پرداخت شده، اما آيا بدقولي، ياس در بين كشاورزان را به وجود نخواهدآورد؟ آيا با ادامه روند فعلي، سياست امنيت غذايي دولت كه پشتوانه‌اش تحرك جامعه كشاورزان زحمتكش است، محقق خواهدشد؟ در همين راستا براي بررسي مسائل مربوط به بخش گندم‌كاران و معضلات كاشت زعفران «قانون» گفت‌وگويي با نظر افضلي، دبير دوم كميسيون كشاورزي داشته كه در ادامه گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

 نماينده مردم نهبندان درباره تاخير در اعلام قيمت خريد تضميني گندم گفت: اين قيمت امروز تعيين نشده ولي آن‌گونه كه مشخص است دولت تمايلي به اعلام اين قيمت نشان نداده‌است. سال‌گذشته نيز قيمت خريد تضميني گندم با تاخير اعلام شد و امسال نيز گويا به‌همين شكل خواهدبود و به نمايندگان نيز زمان مشخصي براي اعلام قيمت خريد تضميني گندم نداده اند.

بدهي دولت به گندم‌كاران

دبير دوم كميسيون كشاورزي درباره مطالبات گندم‌كاران نيز افزود: تمام مطالبات سال گذشته پرداخت شده‌است. اما امسال هفتاد و پنج درصد آن پرداخت و بيست و پنج درصد ديگر به‌عنوان مطالبه گندم‌كاران و بدهي دولت باقي مانده است.

نظر افضلي درباره علت بدقولي دولت در پرداخت مطالبات نيز گفت: كمبود منابع نقدينگي و اعتبار عامل اصلي اين اتفاق است. پول يارانه و حقوق‌ها كه پرداخت مي‌شود ديگر منابعي براي ساير حوزه ها چندان باقي نمي‌ماند. دست وبال دولت چندان باز نيست.

وي در ادامه درباره تاثيرات منفي عدم پرداخت مطالبات گندم‌كاران بر كشت امسال نيز خاطرنشان‌كرد: روند فعلي تاثيرات سو و منفي بر كشت گندم‌كاران مي‌گذارد. در برنامه ششم توسعه آمده كه اگر مطالبات معوق شود به ميزان تاخير در پرداخت، مبلغي تحت عنوان ديركرد به گندم‌كاران تعلق گيرد، البته اگر ابلاغ و اجرايي شود. تا به امروز مبلغ باقي مانده هنوز پرداخت نشده‌است.

درد طلاي سرخ

نماينده مردم نهبندان درباره كشت زعفران نيز در حوزه انتخابي خود و همچنين استان خراسان جنوبي نيز افزود: به علت خشكسالي‌ها سطح كشت زعفران در خراسان جنوبي كاهش يافته‌است. توليد زعفران به مناطق ديگر كوچ كرده و امروز شاهد توليد زعفران در ملاير، تويسركان، گلپايگان و شاهرود هستيم.  فصل برداشت زعفران فرارسيده و رشد آن‌چناني در قيمت زعفران امسال ديده‌ نشده‌است.

وي درباره عدم رشد قيمت زعفران در سال‌هاي اخير تصريح كرد: زعفران متكي به صادرات است. مصرف داخلي بخش زيادي از بازار هدف را تشكيل نمي‌دهد. اگر شركت‌هاي صادراتي فعال باشند و بسته‌بندي و نظام توزيع را هدفمند‌تر كنند اوضاع بهتر خواهدشد. البته اين اتفاقات در حال رخ دادن است ولي نياز به كار بيشتري از جانب بانيان اين امر وجود دارد.

اين نماينده مجلس در ادامه افزود: اگر زعفران در عرصه بين‌المللي به خوبي معرفي شود شاهد رشد بيشترمصرف و در نتيجه افزايش بازار فروش خواهيم بود. بحث تحريم‌ها و دسيسه‌هاي كشورهاي ديگر در بازار زعفران ايران تاثير منفي گذاشت.

 

پيشي‌گرفتن افغانستان از ايران!

نظر افضلي تشريح كرد: امروز به‌راحتي شاهد هستيم كه افغانستان بازار بزرگ آمريكا را در دست گرفته‌است. اما ما قادر به نفوذ در اين بازار نيستيم و فروش ما بيشتر محدود به چند كشور اروپايي و آسيايي شده‌است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: البته اسپانيا به‌عنوان رقيب ايران در عرصه توليد زعفران شناخته مي‌شود و كشور افغانستان را چندان به عنوان رقيب نمي‌دانيم. متاسفانه پياز زعفران در سال‌هاي گذشته به اين كشور صادر شده و مي‌بايست مخازن ژنيتكي خود را حفظ مي‌كرديم به همين راحتي پياز زعفران را به كشور همسايه ارسال نمي‌كرديم.

 

دبير دوم كميسيون كشاورزي افزود: البته وضعيت آبي افغانستان تا آن جا كه من مطلعم از شرايط فعلي ما بهتر است. كشاورزان زعفران را توليد مي‌كنند و آن را آماده فروش قرار مي دهند 

وي در پايان گفت : بخش بازاريابي و فروش بايد در زمينه بسته‌بندي كمي كوشاتر عمل كند و حاشيه سود مناسب براي كشت‌كاران زعفران و همچنين خود فراهم كنند. كشاورزان زحمتكش نيز بايد لحاظ شوند اما متاسفانه براي ما برعكس است و سهم كشاورزان از ثمره خود چندان نيست. تعاوني و ساير بخش‌ها بايد تلاش كنند تا جايگاه ما از دست نرود و نيازمند هستيم كه بيشتر در اين حوزه كار كنيم.

سوتيتر

روند فعلي تاثيرات سو و منفي بر كشت گندم‌كاران مي‌گذارد. در برنامه ششم توسعه آمده كه اگر مطالبات معوق شود به ميزان تاخير در پرداخت، مبلغي تحت عنوان ديركرد به گندم‌كاران تعلق گيرد، البته اگر ابلاغ و اجرايي شود. تا به امروز مبلغ باقي مانده هنوز پرداخت نشده‌است.