کد خبر : 63226 تاریخ : ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ آذر - 19:00
روند فرسایش خاک در زمین‌های کشاورزی متوقف شده مجري طرح کشاورزي حفاظتي وزارت جهاد کشاورزي گفت: هم اکنون در يک ميليون و 700 هزار هکتار از اراضي کشاورزي کشور، کشاورزي حفاظتي اجرا مي شود که نقش مهمي در جلوگيري از فرسايش خاک در اين بخش دارد.

قانون-مجري طرح کشاورزي حفاظتي وزارت جهاد کشاورزي گفت: هم اکنون در يک ميليون و 700 هزار هکتار از اراضي کشاورزي کشور، کشاورزي حفاظتي اجرا مي شود که نقش مهمي در جلوگيري از فرسايش خاک در اين بخش دارد.

به گزارش قانون به نقل از صداوسیما،فرزاد زلقي در مراسم روز جهاني خاک که در وزارت جهاد کشاورزي برگزار شد افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا پايان اين برنامه سه ميليون هکتار از اراضي کشاورزي کشور به روش حفاظتي کشت خواهند شد که نقش مهمي در جلوگيري از فرسايش خاک خواهد داشت.
وي افزود: کشاورزي حفاظتي به عنوان اولويت اول بخش کشاورزي در قانون برنامه ششم توسعه تصويب شده و دولت سالانه 500 هکتار زمين جديد را در جهت حاصلخيزي و حفاظت از خاک به زير کشت مي برد که البته کار اجرايي اين پروژه از سال 1393 در کشور آغاز شد و هم اکنون 9 استان در استفاده از اين شيوه کشاورزي پيشتازند.
زلقي خاطرنشان کرد: 3 اصل مهم در کشاورزي حفاظتي وجود دارد که شامل حداقل انجام عمليات خاک ورزي مثل شخم زدن، مديريت بقايا و ممانعت از بدون پوشش گياهي شدن خاک و نيز کشت متناوب و پرهيز از تک کشتي است که به حفظ منابع خاک کمک جدي مي کند.
مشاور معاون وزير جهاد کشاورزي افزود: هم اکنون 90 درصد اين يک ميليون و 700 هزار هکتار کشت حفاظتي در قالب خاک ورزي حفاظتي کشت مي شوند و 10 درصد بقيه نيز بصورت رعايت هر سه اصل کشاورزي حفاظتي اجرا مي شود و نتايج تحقيقات مراکز پژوهشي نشان داده اجراي اين طرح، نقش کليدي در صيانت از منابع خاک کشور داشته است.