کد خبر : 65188 تاریخ : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ دي - 16:53
جريان محافظه‌كار حق سوءاستفاده از انتقاد حاميان روحاني از دولت را ندارد ماهيگيران مردابي اميدواريم دولت و حاميانش به جاي آنكه مظلوم‌گرايي را در دستور كار قرار دهند، پاسخگوي مطالبات باشند و نگذارند دشمن شاد شويم ...

قانون- عملكرد ضعيف دولت سبب شده است تا انتقادهاي فراواني به آن وارد شود. ناتواني براي اداره اقتصاد كشور، گردش محسوس در امور سياست‌داخلي، رها كردن برخي مسائل در سياست‌خارجي و ... همه از ايرادهايي است كه مي‌توان اين روزها به دولت وارد دانست؛ اما برخي اوقات جريان‌هايي كه همواره دنبال ماهيگيري از آب‌گل آلود هستند از اين وضعيت به نفع خودشان استفاده مي‌كنند كه اين موضوع جاي تامل دارد. براي مثال آن‌هايي كه در دوران تورم‌هاي خانمان سوز احمدي‌نژاد سكوت كرده‌بودند امروز سعي دارند تا با برداشت به موقع از ضعف دولت در برقراري ارتباط ميان خود و بدنه اجتماعي به منفعت‌هاي جناحي دست پيدا كنند؛ آن‌ها مي‌كوشند تا مشكلات ناشي از نوع تفكر اقتصادي دولت را كه به اين وضعيت منتهي شده است به تخريب و زير سوال بردن حاميان گفتمان اعتدال و اصلاحات ترجمه كنند. اين در حالي است كه اگر ده‌ها ميليون ايراني به يك گزينه‌ راي دادند نه به دليل جايگاه حقيقي آن فرد بلكه براي اين بود كه روحاني نماد گفتماني با نام اعتدال است و اگر امروز اشتباهي در عملكردش دارد بايد پاسخگو باشد.

توهم ممنوع

محافظه‌كاران اين نكته را فراموش نكنند كه بي‌شك در رقابت ميان نماينده تفكرشان با گزينه اصلاحات و اعتدال اگر امروز دوباره به دوران انتخابات برگرديم به شخص روحاني راي‌خواهيم داد و اين نكته‌اي نيست كه بتوان به سادگي از آن عبور كرد. از طرفي نيز آيا ايستادن پاي خواسته‌ها بايد به خفه‌كردن صداي منتقد منتهي شود؟! به هيچ وجه اين‌گونه نيست. به طور حتم همين قشري كه به روحاني به دليل پرچم‌داري گفتمان مورد حمايت‌شان راي دادند در هر زماني كه لازم باشد براي حمايت وارد ميدان مي‌شوند و نمي‌گذارند تا سودجويان و منفعت‌طلبان از وضعيت موجود استفاده ابزاري كنند. زيرا مي‌دانند كه اگر شخص ديگري غير از روحاني روي كار آمده بود بي شك وضعيت از امروز خراب‌تر بود.اعتراض‌ها و انتقادها همچنان ادامه خواهد داشت زيرا افرادي كه راي خود را در سبد روحاني ريختند به ضمانت اصلاحات اين اقدام را در دستور كار قرار دادند و تا زماني كه وضعيت مطلوب در كشور بابرجا نشود همچنان به اين انتقادات ادامه خواهند داد. آن‌هايي كه توهم دارند و تصور مي‌كنند كه مي‌گذاريم تا دشمن شاد شويم، اشتباه مي‌كنند.

حافظان پيروزي عظيم

جماعت اقتدارگراي محافظه‌كار بايد بدانند كه اگر وضعيت كشور همچنان با مشكلات نيز پيش برود ما احساس پيروزي داريم زيرا با دستاني خالي نگذاشتيم جريان رقيب كه با تمام توان به ميدان آمده بود و پشتيباني فراواني مي‌شد دستش به پاستور برسد و اين يعني پيروزي عظيمي كه حسرتش در دل جريان رقيب ماند. ما براي دفاع از آرمان‌هاي خود هر آنچه در توان داشته باشيم انجام مي‌دهيم؛ از رييس‌جمهور كردن سربازي مانند روحاني كه خودش نيز شايد تصور رياست‌جمهوري نداشت تا مجبوركردن همان روحاني و حاميانش به پاسخگويي؛ اين روش و منش نه دسيسه‌ نام دارد و نه فتنه خوانده مي‌شود.

نه به مظلوم گرايي و شيطنت

اميدواريم دولت و حاميانش به جاي آنكه مظلوم‌گرايي را در دستور كار قرار دهند، پاسخگوي مطالبات باشند و نگذارند دشمن شاد شويم . از سوي ديگر رقباي انتخاباتي روحاني نيز بدانند تا آخر پاي رايي كه داديم مي‌ايستيم و از گفتن مشكلات و ايرادهاي آن‌ها نيز واهمه‌اي نداريم و منش جريان محافظه‌كار را كه براي رهايي از معضلات بي‌كفايتي‌احمدي‌نژاد از او اعلام برائت كردند، قبول نداريم.