کد خبر : 65525 تاریخ : ۱۳۹۶ شنبه ۹ دي - 19:40
ضرورت کاهش تعداد ایرلاین‌های داخلی از طریق ادغام رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه برخی از 20 ایرلاین کشورمان تنها با سه هواپیمای فرسوده فعالیت می‌کنند، گفت: باید برای اصلاح ساختار صنعت هوانوردی ایرلاین‌های ناکارآمد در سایر ایرلاین‌ها ادغام شود.

قانون- رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه برخی از 20 ایرلاین کشورمان تنها با سه هواپیمای فرسوده فعالیت می‌کنند، گفت: باید برای اصلاح ساختار صنعت هوانوردی ایرلاین‌های ناکارآمد در سایر ایرلاین‌ها ادغام شود.

به گزارش قانون به نقل از ایلنا، رضائی کوچی در مراسم ورود دو فروند هواپیمای جدید ATR اظهار د اشت: اخیرا مشکلات فراوانی در شرکت هواپیمایی ایران ایر ایجاد شده بود که موجب نارضایتی بدنه این شرکت شده بود که در ماه‌های اخیر این شرایط بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عمر ناوگان هوایی کشورمان 23 سال است گفت: 23 سال برای ناوگان هوایی عدد بالایی است که نشان دهنده به کارگیری هواپیماهای فرسوده در شرکت‌های هواپیمایی کشورمان است که همین باعث افزایش میزان تاخیرات از حدود استاندارد آن شده است.

رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد:‌به طور قطع ورود هواپیمای جدید می‌تواند عمر ناوگان هوایی کشور و به دنبال آن تاخیرات را کاهش دهد.

وی افزود: در حال حاضر 50 درصد هواپیماها در ایرلاین‌های داخلی قابلیت پرواز متناسب با ظرفیت کشور را ندارند و تنها یک درصد از جابجایی مسافر از طریق ناوگان هوایی انجام می وشد که این عدد بسیار کوچکی است.

رضایی ادامه داد:‌این در حالی است که در کشورمان تمایل برای استفاده از هواپیما افزایش یافته و این موضوع در تمام شهرستان‌ها مطالبه می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر 50 فرودگاه در کشورمان وجود دارد که در برخی از آنها میزان نشست و برخاست هواپیما بسیار ناچیز است این در حالی است که مردم آن شهر متقاضی سفر هستند بنابراین هواپیماهای کوتاه برد ATR می‌تواند گزینه مناسب برای تحقق مطالبات مردم در شهرستان‌ها باشد.

رضایی با اشاره به وجود ا یرلاین‌های ناکارآمد در کشورمان اظهار د اشت: در حال حاضر در ایران 20 ایرلاین وجود دارد که برخی از آنها تنها با 2 الی 3 هواپیمای فرسوده راه‌اندازی شده‌اند و فعالیت می‌کنند که این عملکرد آنها موجب نارضایتی مردم است.

رئیس کمیسیون عمران گفت: در کشورهای همسایه شاهد این هستیم که 20 برابر تعداد هواپیماهای ایران را در ا ختیار دارند و 50 برابر تعداد پروازهای ایران، پرواز انجام می‌دهند اما تعداد ا یرلاین‌های نهایتا 6 شرکت است.

وی با تاکید بر بحث ادغام بین ایرلاین‌ها اظهار داشت: اگر به طور قطع تعداد ایرلاین‌های کشورمان به 4 شرکت برسد می‌توانیم خدمات مطلوبتری را به مردم ارائه دهیم.