کد خبر : 65718 تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي - 15:51
آن‌هايي كه آتش به خرمن زدند چرا نظاره گردند؟ سكوتي شبيه به مرگ! وزارت‌اطلاعات يا شخص وزير به عنوان مسئول آن سيستم امنيتي كه در دستان دولت فعاليت دارند بدون پرده بايد گزارش‌هاي لازم را تهيه و در اختيار روحاني بگذارند و رييس‌جمهور نيز به حرمت رايي كه مردم در آن سال‌ها به او دادند، اين اقدامات را براي ملت بازگو كند

قانون-مدت‌ها بود رسانه‌ها و شخصيت‌هاي محافظه‌كار براي آن‌كه كينه خود را نسبت به دولت و مردم حامي او نشان دهند، اظهارات و اقداماتي را در دستور كار خود قرار مي‌دادند كه سبب ياس و دلزدگي مردم مي‌شد. از دلسوزي‌هاي بي‌فايده و دروغين گرفته تا اظهار نظرهاي سياست‌زده در برنامه اين جريان خود نمايي مي‌كرد. اين جريان تا حدي به عقده‌گشايي‌هاي خود دامن زد كه سرانجام وضعيت كشور را از حالت عادي خارج كرد. امروز كه حال و روز پايتخت و شهرستان‌هاي ديگر به حالت آشفته‌اي رسيده است، آن‌ها در سكوتي خاص كه فقط مرگ مي‌تواند سبب آن شود، در لانه‌هاي خود نشسته‌اند و تماشاگر هستند. اين افراد؛ جريان‌ها و رسانه‌هايي كه بيشترين نقش را در‌آشفته‌كردن افكار ملت دارد بايد درباره اين وضعيت پاسخگو باشند و بي شك بعد از پايان وضعيت امروزي، مسئولان مربوط بايد با آن‌ها برخوردي مناسب كنند.

آن‌هايي كه در سال‌هاي گذشته‌ نيز از اين نوع‌شيطنت‌ها را در دستور كار داشتند و همواره به نوعي عمل‌مي‌كردند كه در ادامه هيچ شخصي يا جرياني نتواند به آن‌ها ايرادي بگيرد ولي به نظر دولت روحاني بايد به گونه اي متفاوت با سال‌هاي گذشته برخورد كند و نگذارد تا جريان‌هاي خاص به راحتي از زير اقداماتي كه انجام داده‌اند بگريزند.

از سوي ديگر مردم منتظر مي‌مانند تا دريابند بانيان اين وضعيتي كه به وجود آمده است چه كساني‌هستند. افرادي كه به راحتي آتشي بر خرمن مي‌اندازند و سبب در گوشه‌اي نظاره‌گر مي‌نشينند. بايد جريان‌هايي كه جهانگيري از نقش آن‌ها در اين ماجرها سخن مي‌گويد به مردم معرفي شوند تا ملت ايران بدانند چه كساني با زندگي، افكار و كشور آن‌ها بازي مي‌كنند و براي رسيدن به اهداف سياسي خود هر برنامه‌اي را در دستور كار قرار مي‌دهند. به نظر سردادن شعارهاي مصلحتي بايد پايان پذيرد و برخورد لازم با اين جريان‌هاي مساله‌دار به گونه اي صورت بگيرد كه در آينده دوباره نتوانند به راحتي با آرامش ذهني و امنيتي مردم بازي كنند.

به نظر وزارت‌اطلاعات يا شخص وزير به عنوان مسئول آن سيستم امنيتي كه در دستان دولت فعاليت دارند بدون پرده بايد گزارش‌هاي لازم را تهيه و در اختيار روحاني بگذارند و رييس‌جمهور نيز به حرمت رايي كه مردم در آن سال‌ها به او دادند، اين اقدامات را براي ملت بازگو كند. تا اگر مردم در آينده دوباره شاهد اينگونه شيطنت‌ها شدند دريابند كه پشت پرده اين رويدادها چه جرياناتي حضور دارند و هدف‌شان از اين نوع رفتار چيست.