کد خبر : 65919 تاریخ : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ دي - 15:39
صدا و سیما به جای همگرای، کینه‌پراکنی می‌کند کینه‌ورزی صداوسیما علیه مرحوم آیت‌... هاشمی و رييس‌دولت اصلاحات چه زمانی تمام می‌شود؟ هنر صداوسیما باید صرفا از بین بردن سرمایه‌های انسانی و افراد مورد اعتماد مردم باشد؟

قانون-محمد کیانوش راد/ فعال سیاسی اصلاح طلب

صدا و سیما به عنوان یکی از تاثیرگذار‌ترین رسانه‌ها متاسفانه نتوانسته است رسالتی را که در جهت گسترش صلح، دوستی و عدم خشونت باید داشته باشد به انجام برساند. متاسفانه صداوسیما در عملکرد سیاسی و جناجی خود بعضا به جای همگرایی و وحدت به توزیع نفرت و کینه در میان گروه‌های اجتماعی مبادرت کرده است. صداوسیما به عنوان یک دانشگاه می‌تواند نه فقط در مواقعی خاص و صرفا در هنگام بروز برخی بحران‌ها بلکه به عنوان رویکردی همیشگی در جهت محبت و دوستی و از بین بردن کینه و نفرت اقدام کند.کینه‌پراکنی صدا و سیما تمامی ندارد. به عنوان مثال کینه‌پراکنی و دروغ‌پردازی علیه آیت... هاشمی و اصلاح‌طلبان تمامی ندارد.اصلاح‌طلبان را به بهانه ٩ دی مورد هجمه و تهمت قراردادن چه سودی برای منافع کشور دارد؟ به‌جای وحدت، صدا و سیما نفرت منتشر می‌کند؟

آیا واقعا این رفتار‌ها عادی است؟ کینه‌ورزی صداوسیما علیه مرحوم آیت‌... هاشمی و رييس‌دولت اصلاحات چه زمانی تمام می‌شود؟ هنر صداوسیما باید صرفا از بین بردن سرمایه‌های انسانی و افراد مورد اعتماد مردم باشد؟

صداوسیماي ملی باید در خدمت منافع ملی ایران باشد. صدا وسیما همین ۹ دی را می‌تواند با رویکردی سنجیده و مبتنی بر منافع ملی تبدیل به نوعی همگرایی میان همه جناح‌های سیاسی کند اما با کوبیدن بر طبل جدایی و اختلاف باعث یک جانبه‌نگری تحلیلی در مسائل می‌شود.

صدا و سیما باید رسالت تحلیلی و تبیينی خود را در حوادث گوناگون با دعوت از کار‌شناسان موافق و مخالف انجام دهد و نكته دیگر اینکه اتخاذ سیاست‌های صرفا تبلیغی و یک سونگرانه خود باعث دامن زدن بیشتر به نارضایتی‌های موجود در جامعه ایران خواهد شد.ما باید بپذیریم که نهادهای حاکمیتی ضمن حفظ اختلافات میان خود نبايد رویه وحدت‌گرایانه را از دست بدهند.متاسفانه ما شاهد هستیم نهادهایی که از سوی مردم و بر اساس رای صندوق‌ها روی کار می‌آیند، توسط برخی دستگاه‌ها نه به صورت انتقادی بلکه به صورت تخریبی مورد تهاجم قرار می‌گیرند. رویه تخریبی در میان نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی بايد درمسیر درست و کار‌شناسی خود قرار بگیرد، نه به صورت تهاجمی و با به‌کارگیری ادبیات تند و خشونت کلامی که نتایج آشکار آن را به صورت غیر مستقیم در سطوح اجتماعی مشاهده می‌کنیم .