کد خبر : 68102 تاریخ : ۱۳۹۶ دوشنبه ۲ بهمن - 13:57
نگاه جدی شورای شهر به آموزش‌های شهروندی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر برای توسعه آموزش‌های شهروندی رویکرد‌های جدیدی ارائه خواهد کرد.

قانون «شهربانو امانی» با اشاره برنامه شورا شهر برای آموزش‌های شهروندی گفت: در برنامه سوم سعی می کنیم با جدیت بیشتری رویکرد‌ها را تغییر دهیم و برای اجرای درست آن نیز نظارت های ویژه ای داشته باشیم چرا که محتوای آموزش اهمیت بالایی دارد.

عضو شورای شهر تهران در خصوص ضرورت نیاز سنجی شهروندان برای مطالبات و مسئولیت هایشان گفت: در ابتدا باید بررسی کرد که شهروندان به چه آموزش هایی نیاز دارند و بر اساس نیاز هایشان آموزش های شهروندی شکل گیرد.

وی با توجه به نظر سنجی هایی که تا به امروز برای شهروندان تهرانی با همکاری استقرار شورای جدید و تیم شهرداری شده است افزود: این نظر سنجی که اکنون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شده است،نشان می دهد، بهبود مسئله ترافیک و آلودگی هوا جز نیاز های اولیه شهروندان تهرانی است.

امانی نقش آگاهی شهروندان از مطالباتشان و به کار گیری مشارکت مردمی را در تحقق آموزش های شهروندی بسیار مهم شمرد و گفت: کافی است مطالبات شهروندان را از خودشان بخواهیم بدین ترتیب شهروندان بر اساس نیاز هایی که احساس می کنند، در جهت پیشبرد اهداف آموزش های شهروندی، ما را نیز یاری می کنند.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش های شهروندی افزود: من از جشنواره مشکات و آموزش های شهروندی بسیار استقبال می کنم و به عنوان یکی از اعضای شورای شهر به این مسئله توجه و نگاه ویژه های خواهم داشت.

امانی جشنواره مشکات و اجرای طرح آموزش های شهروندی در مدارس را یکی از مهم ترین و اثر بخش ترین راه کار های موفقیت در آموزش های شهروندی دانست و عنوان کرد: در کشور های پیشرفته آموزش ها و یا مسئولیت های اجتماعی در دوران پیش دبستانی تا دبستان آموزش داده می شود و تکلیف شهروند مسئول و مطالبه گر معلوم خواهد شد.