کد خبر : 69840 تاریخ : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن - 12:55
الهام فخاری عضو شورای شهرتهران مطرح کرد: طراحی بسته های آموزشی توسعه آموزش های شهروندی در کمیسیون فرهنگی شورا عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت شهری و آموزشی با در نظر گرفتن فرآیند های آموزشی مکمل، یک شهروند کم مهارت را تمرین می دهد تا متناسب با رفتار شهروندی عمل کند.

قانون - «الهام فخاری» با اشاره به اینکه آموزش شهروندی یک دوره ای نیست که برگزار شود و بعد به دست فراموشی سپرده شود عنوان کرد: آموزش های شهروندی تمرین در عمل است و زندگی هر روز ما است. آموزش های شهروندی باید مردم را تمرین دهد که حق خودشان بر شهر را در چهارچوب قانون موثر و مثبت پیگیری کنند.
فخاری با تاکید برضرورت آموزش های شهروندی و فرآیند های آموزشی گفت: باید مردم را از حق خود شامل اظهار نظر، تصمیم گیری در برخی حوزه ها و طرح ایده ها آگاه نماییم و نهاد مدیریت شهری و آموزشی نیز باید با فراهم کردن فرآیند های آموزشی مکمل برای  بهبود دانش و آگاهی، شهروندان را مشاوره دهد تا متناسب با رفتار شهروندی عمل کنند، ضمن اینکه خودمان باید شهروندی عمل کنیم.
وی در رابطه با برنامه شورای شهر برای توسعه آموزش های شهروندی گفت: طراحی فرآیند های آموزشی و برنامه ریزی تعامل های آموزشی یک تخصص مربوط به کمیسیون فرهنگی اجتماعی است و ما بر اساس این تخصص بسته های آموزشی طراحی خواهیم کرد.
عضو شورای شهر تهران به نقش شهروندان در پیش برد اهداف آموزشی و شهروندی اشاره کرد و افزود: برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری ، سند حقوق شهروندی و غیره یک گام از کل مسیر است ، باید از خود مردم پرسید که شهروندی چیست و چگونه تحقق پیدا می کند؟
فخاری افزود: اگر صحبت از حقوق شهروندی و آموزش های شهری است ، شرط اول این است که به عنوان مدیریت شهری، راه گفتگو با مردم را خودمان تمرین دهیم، از مردم نیاز هایشان را بپرسیم و آن ها را در جریان اقدامات و فعالیت ایی که انجام می شود بگذاریم.
وی جشنواره مشکات را آشنایی شهروندان با مسئولیت هایشان دانست و گفت: شهروند کسی است که در شهر خود نسبت به فرآیند ها آگاه و به دنبال آگاهی های بیش تر است و با نقش موثری که دارد اگر مدیریت شهری مسیر نادرستی طی کند، با داشتن مهارت و آگاهی مسیر را به طریق قانونی تصحیح می کند.