کد خبر : 75130 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ فروردين - 15:00
حسين‌مرعشی در گفت‌وگو با «قانون»: تفکر کلیشه ای اصلاح طلبی نیاز به اصلاح دارد یکی از موضوعاتی که می‌توانيم مردم را همچنان حامی خود داشته باشیم این است که به اشتباهات خود اعتراف کنیم.

قانون-اميد فراغت

حسین مرعشی،  سخنگوی حزب کارگزاران در عرصه سیاست بازیگری واقع گرا محسوب مي‌شود؛ او شخصیتی نزدیک به ادبیات اکثریت جامعه و در عین حال تکنوکرات است. مرعشي می داند که جامعه امروز ایران غیر قابل پیش بینی است و در واقع رفتار و گفتاری توامان چهار فصل را از بطن جامعه برداشت می کند و می داند که مردم در عین امیدواری، نا امید هستند. با توجه به افزایش آگاهی، جامعه ای توامان پشیمان و شکرگزار هستیم و بر همین اساس به سختی می توان نقطه تعادلی را در جامعه امروز مشاهده کرد. با وجود حواشي ايجاد شده‌ اين روزها در كشور و موضوع استعفاي محمدعلي‌نجفي، مصاحبه‌اي با حسين‌مرعشي انجام داديم كه در ادامه مشروح اين گفت‌وگوي سخنگوي حزب كارگزاران را با «قانون» مي‌خوانيد.

واقعيت متفاوت جامعه
حسین مرعشی درباره وضعيت اين روزهاي كشور مي‌گويد: تحلیل قانع کننده ای در شرایط امروز جامعه نیست و بر همین اساس بیم و امید را هم زمان تجربه می کنیم. از دل واقعیت، واقعیت دیگری را برای خود ساخته‌ایم که باید اعتراف کرد با واقعیت طبیعی جامعه تفاوت دارد و هر چه سعی می‌کنیم واقعیت ساختگی ذهنی را با واقعیت طبیعی جامعه تطبیق دهیم نمی شود. بر همین اساس بخش عمده ای از جامعه بدون توجه به فلش های جهت یاب تزریقی، مسیر خودشان را می روند، مسیری که از کوره راه درآمده و تبدیل به اتوبانی شده که جمعیت زیادی در آن مشاهده می شود.
سخنگوي حزب كارگزاران ادامه مي‌دهد: باید اذعان کرد با توجه به شرایطی که داشته ایم هم مقصر هستیم و هم مقصر نیستیم! فکر نمی‌کردیم که قدرت اجبار زمان آن چنان سخت و بی رحم باشد که تعارفی با داده های منطقی و البته توجیهی درونی نداشته باشد. بايد اشاره كنم هر آنچه بافته ایم امکان پنبه شدن دارد و هر آنچه پنبه بود هم امکان بافته شدن دارد.
انتظار زيادي از ملت
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است: واقعیت انگاری یک حسن است، اطمینان و اعتماد است، قرار نیست طبع ملت   همانند طبع مدیران باشد. وقتی بپذیریم که سلیقه های ملت متفاوت از مدیران شده آن گاه به دنبال رهیافت از دل مردگی و خستگی امروز می رویم.  متاسفانه به دنبال بازتعریف و باز تولید برخی مفاهیم متناسب با  زیست امروز نبوده ایم و به گونه ای عملکرد داشته ایم که خاصیت پذیری و اثربخشی برخی از واژه‌ها و مفاهیم برای اکثریت ملت از دست رفته است و همچنان در را روی یک پاشنه می‌چرخانیم و انتظار داریم ملت تمام و کمال همراهی کنند.
وي ادامه مي‌دهد: اجازه به خود داده ایم که برای مردم انتخاب کنیم، بنابراین اکنون لازم است که مردم هم اجازه داشته باشند برای ما انتخاب کنند. بیاییم با ظرافت و هوشمندی در فضای واقعی زندگی کنیم و با داده‌های زمان امروز ارتباط برقرار کنیم! از پدیده ها و موقعیت های تازه اجتماعی و فرهنگی هراس نداشته باشیم چرا که ترس تفکر را می خورد و ناخودآگاه ما را به فضای تدافعی و منع می کشد.
دست رد به گزينه‌هاي كاناليزه‌شده
حسين‌مرعشی در ادامه با تحليل وضعيت جناح‌هاي كشور بیان کرد: تا هنگامی که اصولگرایان و اصلاح طلبان اسیر و محصور در واژه ها باشند اندیشه شان راهبردی نخواهد بود. ابعاد زندگی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ...فراتر از واژه های درونی است و متاسفانه برخی واژه ها نه تنها رهیافت نیستند بلکه تبدیل به کوچه بن بست هایی شده اند که در تکرار مکررات غوطه‌ور هستیم. جامعه امروز از نقطه نظر ذهنی باز شده و فضای باز ذهنی جامعه انتخاب های متعددی را پیش روی شان گذاشته است و اجبار به یک یا چند انتخاب مشخص و کانالیزه شده را مردم نمی پسندند. این درست که ادبیات قدرت دارای پیچیدگی و سخت و تا حدودی غیر قابل انعطاف است اما هوشمندی جوامع تاریخ دار به این نکته است که گزینه های زیادی برای انتخاب و ادامه مسیر دارند و بهتر است بگویم تفاوت جوامع در انتخاب‌های شان است.
خطر طلاق ذهني نسلي
سخنگوی حزب کارگزاران ادامه داد: قشر نوجوان و جوان جامعه امروز ابعاد و مختصات ذهنی و فکری جدا از تصمیم سازان و تصمیم گیران پیدا کرده است و آن چنان علاقه ای به کلاس درس دیکته و انشا  ما نشان نمی دهند و همین گونه انشا  و دیکته آنان را متوجه نمی‌شویم و البته علاقه ای نيز نشان نمی‌دهیم. این افتراق و طلاق ذهنی با نوجوانان و جوانان آفت و خطرناک است و باعث می شود دو مسیر جداگانه پیموده شود.
پيشي گرفتن مردم
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با انتقاد به برخي مسائل حاكم در جامعه افزود: هنر به این است که در شرایط امروز جامعه از تهدیدها فرصت بسازیم. محدودیت ها دوستی و خویشی نمی آفریند، اندیشه اسلامی این توانایی را دارد که با اقتضاي زمانی همراه باشد و این همراهی وادادن نیست. بلکه نشان از عمق و گستردگی اندیشه اسلامی دارد.
وي گفت: صادقانه باید اعتراف کرد که اکثریت مردم از اصلاح طلبان پیشی گرفته اند، بنابراین تفکر کلیشه ای اصلاح طلبی نیز نیاز به اصلاح دارد! با توجه به شرایطی که در نظام سیاسی کشور حاکم بوده است کنش‌های اصلاح طلبان هوشمندانه و متناسب با ادبیات سخت قدرت نبود و این واقعیت عدم همخوانی، شرایطی به وجود آورد که متحمل هزینه‌های زیادی شده ایم.
ضرورت جامعه
حسين‌مرعشی گفت: باید پذیرفت که ادبیات قدرت با هیچ جریان و گروهی که مغایر با خواست آنان حرکت داشته باشد تعارفی ندارد اما تنوع دیدگاه ها برای به تعادل کشاندن جامعه نیازی ضروری است. همان‌گونه که جامعه نیاز به اصلاحات دارد جریان اصلاح طلبی نیز نیاز به اصلاح دارد،  بنابراین یکی از موضوعاتی که می‌تواند مردم را همچنان حامی خود داشته باشیم این است که به اشتباهات خود اعتراف کنیم. مساله‌اي که در جریان اصولگرایی وجود ندارد و بهتر است بگویم با واژه عذرخواهی بیگانه هستند.
اين فعال سياسي اصلاح طلب معتقد است: روش، منش و مرام اصلاح‌طلبی در تاریخ این سرزمین نهادینه شده است و این واقعیت تاریخی قابل کتمان نيست. امیدوارم که بدانیم چه می خواهیم و با آگاهی از اوضاع و شرایط منطقه ای و جهانی به دنبال اتحاد و یکپارچگی درونی باشیم؛ اتحادی که از فضای باز ذهنی به وجود بیاید.
وي افزود: درد مردم را بشناسیم و متوجه باشیم که ذهنیت های منفی موجود در جامعه آثار مخرب دارد. البته این ذهنیت های منفی را خودمان باعث شده‌ایم. صلاح کار کجا و من خراب کجا- ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.
اقتصاد بيمار
اين نماينده پيشين مجلس در واكنش به آشفتگي‌هاي اين روزهاي كشور توضيح داد: تکانه های ارزی و عدم تعادل های اقتصادی حاکی از بیماری اقتصادی دارد. برخی بیماری‌ها مسری است و تر و خشک را با يكديگر در بر می گیرد. همواره گفته اند از آدم های خیلی چاق و خیلی لاغر مشاوره نگیرید زيرا آنان نتوانسته‌اند تعادل فیزیکی خود را مدیریت کنند در همين  راستا سوال این است آیا از نقطه نظر ساختار و سیستم متعادل هستیم؟!
وي افزود همواره ممکن است آنچه را تصمیم سازان و تصمیم گیران درک می کنند، مردم درک نکنند و همین‌گونه آنچه را مردم درک کنند، مدیران درک نکنند! متاسفانه در برخی از موضوعات این عدم درک باعث عدم یکپارچگی و عدم فهم موضوعات مقاومت کننده  می شود.
دغدغه‌هاي خاص
مرعشي درباره برخي فشارهاي اجتماعي نيز مي‌گويد: از قدیم گفته اند اگر فرزندان را از یک موضوعی منع می‌کنید باید موضوع دیگری را جایگزین کنید؛ در جامعه نیز همین گونه است. اگر نوجوانان و جوانان از موضوعاتی منع شده اند چه موضوعات دیگری را جایگزین کرده ایم که انباشت احساسات سرکوب شده پدید نیاورد؟ دغدغه های نوجوانان و جوانان و خانواده های آنان چیست؟می‌گوییم مشکلات جامعه فقر، بیکاری،افسردگی، ناامیدی و ...است آیا با وجود این معضلات می توان انتظار تعادل داشت؟!
وي افزود: چگونه می‌خواهیم با وجود این استرس و نگرانی ها انتظار همراهی و فرمانپذیری داشت؟ باید اعتراف کرد که تکلیف مان با خودمان مشخص نیست و سردرگمی در برخی از امور جامعه مشهود است و بر همین اساس با توجه به واقعیت ها و ساختار موجود، نقش دولت در اقتصاد، فرهنگ و ...نقشی مهارکننده است نه نقشی پیش رو و آوانگارد.
ماجراي شورا
سخنگوی حزب کارگزاران همچنين درباره حواشي  ايجاد شده حول استعفاي نجفي نيز تصریح کرد: قانون کارکرد شوراي شهر را مشخص کرده اما ساختار به گونه‌اي‌است که حوزه نفوذ شورا دارای ابعاد و مختصات مشخص است و در فضای ادبیات پیچیده قدرت یک حوزه اختیار اجرایی دارد و از منظر سیاسی توان مقاومت در بازی های سیاسی و ادبیات سخت آن را ندارد در ادبیات سخت افراد سخت پوست می‌توانند ادبیات آن را فرا بگیرند.
نرم‌تني نجفي
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره شهردار مستعفي تهران گفت: نجفی جزو نرم پوستان است و این نرم پوستی را در برابر سخت پوستی داده های قدرت، توان مقاومت نیست.
وي ادامه داد: نباید از خیس شدن در آب هراس داشت، این خیسی در شرایط امروز ارزشمند است زيرا انسان را قابل مطالعه می‌کند! بايد اشاره كنم ایران اسلامی متعلق به همه سلایق است، بنابراین نباید نسبت به سرنوشت آن بی تفاوت باشیم.

 

محورهاي گفت‌وگو

تفکر کلیشه ای اصلاح طلبی نیز نیاز به اصلاح دارد
   افتراق و طلاق ذهنی با نوجوانان و جوانان آفت و خطرناک است
   اجبار به یک یا چند انتخاب مشخص و کانالیزه شده را مردم نمی پسندند
   صادقانه باید اعتراف کرد که اکثریت مردم از اصلاح طلبان پیشی گرفته اند
   همان‌گونه که جامعه نیاز به اصلاحات دارد جریان اصلاح طلبی نیز نیاز به اصلاح دارد
   درد مردم را بشناسیم و متوجه باشیم که ذهنیت های منفی موجود در جامعه آثار مخرب دارد
   مساله‌ عذرخواهي در جریان اصولگرایی وجود ندارد و بهتر است بگویم با واژه عذرخواهی بیگانه هستند
   تا هنگامی که اصولگرایان و اصلاح طلبان اسیر و محصور در واژه ها باشند اندیشه شان راهبردی نخواهد بود
   باید پذیرفت که ادبیات قدرت با هیچ جریان و گروهی که مغایر با خواست آنان حرکت داشته باشد تعارفی ندارد
   یکی از موضوعاتی که می‌توانيم مردم را همچنان حامی خود داشته باشیم این است که به اشتباهات خود اعتراف کنیم