کد خبر : 79717 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد - 21:10
گستردگي صداوسيما باعث ایجاد حواشی صدا و سیمای ایران در حال حاضر همکاری خوبی با شورای نظارت دارد. در واقع مباحثی که در شورای نظارت مطرح می‌شود، همگی در اختیار رييس سازمان صدا و سیما قرار گرفته و به همه معایب و کاستی‌ها توجه خوبی شده است.

قانون-غلامرضا کاتب / عضو شورای نظارت بر فعالیت صدا و سیما

صدا و سیمای ایران در حال حاضر همکاری خوبی با شورای نظارت دارد. در واقع مباحثی که در شورای نظارت مطرح می‌شود، همگی در اختیار رييس سازمان صدا و سیما قرار گرفته و به همه معایب و کاستی‌ها توجه خوبی شده است.

اگر لازم باشد، تذکراتی در زمینه رفع نواقص به مجموعه صدا و سیما توسط رييس این سازمان داده می‌شود. در صورت نیاز نيز اصلاحاتی در نحوه فعالیت‌های این سازمان در دستور کار قرار می‌گیرد.

بنابراین در مجموع این سازمان همکاری مناسبی با ناظران دارند. از لحاظ نوع تعامل نیز این سازمان با اعضای شورای نظارت تعامل خوبی را دارد و بسته به نظرات این شورا وارد کار می‌شود.

اما با این همه باید گفت که سازمان صدا و سیما یک مجموعه بسیار بزرگی است. این گستردگی باعث شده است تا افراد زیادی در این سازمان فعالیت کنند و نظراتی را اعمال کنند که باعث ایجاد گله‌ها و حواشی در میان منتقدان شود.

در واقع این تنوع در بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما باعث شده است تا در روند اجرایی فعالیت‌های این سازمان خللی وجود داشته باشد و گاهي به‌نظر برسد که فعالیت‌های صدا و سیما بر اساس قاعده و اصول نیست.

اما با همه این گستردگی به عنوان فردی که در شورای نظارت بر عملکرد این سازمان عضو هستم، معتقدام که کار این مجموعه به خوبی پیش می‌رود و مبتنی بر هیچ گونه سیاسی‌کاری و رفتارهای جناحی نیست. اگر نقدی به رفتار این سازمان وجود دارد، به دلیل تنوع و گستردگی و اعمال سلیقه‌های مختلفی است که هم اکنون با همکاری رييس این سازمان با شورای نظارت در صدد رفع این کاستی‌ها هستیم.

در این زمینه باید گفت که صدا و سیما با نظر سنجی از مردم در پی رفع خواسته‌های ملت نیز است و در این زمینه نیز عملکرد مناسبی را از خود بر جای گذاشته است. همه این موارد نشان می‌دهد که سازمان صدا و سیما با شورای نظارت همکاری می‌کند و پاسخگوی مطالبات این شورا و نظرات مردمی است. اگر نيز نقدی به عملکرد این سازمان وجود دارد، به معنای آن نیست که صدا و سیما به مطالبات مردمی توجهی ندارد.