کد خبر : 82365 تاریخ : ۱۳۹۷ جمعه ۱۵ تير - 00:15
امروز زمین و خورشید از هم دورند کارشناس نجوم از بیشترین فاصله زمین از خورشید در طول سال خبر داد و گفت: این اتفاق، امروز جمعه، پانزدهم تیرماه رخ می دهد و فاصله آنها به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد.

قانون-کارشناس نجوم از بیشترین فاصله زمین از خورشید در طول سال خبر داد و گفت: این اتفاق، امروز جمعه، پانزدهم تیرماه رخ می دهد و فاصله آنها به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد.

به گزارش قانون به نقل از مهر،علی آزادگان در خصوص فاصله زمین با خورشید گفت: امروز جمعه پانزدهم تیرماه، زمین به بیشترین فاصله خود از خورشید در طول سال ۱۳۹۷ می رسد.

این کارشناس نجوم خاطر نشان کرد: مدار زمین به دور خورشید به شکل بیضی است که البته این بیضی کشیده نیست و خیلی به دایره نزدیک است.

به گفته آزادگان، میانگین فاصله زمین از خورشید ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. این عدد در کمترین فاصله به ۱۴۷ میلیون کیلومتر و در بیشترین فاصله به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد.

وی با بیان اینکه امروز زمین در اوج مداری قرار می گیرد، عنوان کرد: وقتی که زمین در کمترین فاصله از خورشید است در حضیض مداری (پایین تری نقطه مداری)، و زمانی که در بیشترین فاصله است در اوج مداری قرار دارد.

زمین در اوج و حضیض مداری


 

این کارشناس نجوم اظهار کرد: جمعه ۱۵ تیرماه ساعت ۲۱ و ۱۶ دقیقه زمین به اوج مداری می رسد و فاصله مرکز زمین از مرکز خورشید برابر با ۱۵۲،۰۹۵،۵۶۶ کیلومتر خواهد شد. دور بودن خورشید موجب می شود اندازه ظاهری قرص خورشید هم در این روز به کمترین مقدار خود برسد.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که برخلاف تصور عمومی، که انگار خورشید به زمین نزدیک است ولی اینگونه نیست و زمین در تابستان به خورشید نزدیکتر نیست و دلیل گرم بودن تابستان تمایل محوری زمین است. این تمایل محور زمین موجب می شود که در تابستانها خورشید عمود بر سطح زمین در نیمکره شمالی و مایل بر سطح زمین در نیمکره جنوبی بتابد.

به گفته وی، این عمود تابیدن خورشید باعث می شود که حداکثر انرژی خورشید توسط سطح زمین جذب شود و فصل تابستان بوجود آید.