کد خبر : 84632 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ مرداد - 16:52
این هیولاهای دوست داشتنی رسانه هیولاست . یک هیولای وحشتناک،یک هیولای لازم، یک هیولای دوست داشتنی .

قانون- محمدحبيبي/عضو كانون صنفي معلمان
ژیژک فیلسوف نامدار معاصر جمله جالبی دارد.می گوید:
رسانه هیولاست . یک هیولای وحشتناک،یک هیولای لازم، یک هیولای دوست داشتنی .
درست می گوید .رسانه هیولاست ،آنجا که کابوس شبانه قدرتمندان می شود وآن هنگام  که رویاهای شیرین‌شان را به زهری تلخ تبدیل می کند.
رسانه هیولایی قاطع است.ضروری است .مطلقا ضروری،فرقی ندارد ،جنگ باشد ،یا بحرانی در میانه زندگی .یقه می گیرد.سفت و سخت و بی رحمانه .
رسانه هیولایی مهربان است ،آن هنگام که فریاد بی صدایان می شود و در همهمه  فراموشی‌ها ، رنج‌های فراموش شدگان را فریاد می‌زند.
اما به چرخشی می‌تواند ،صدای فراموشی باشد.طبلی گوشخراش و سازی ناکوک تا پنهان کند ،سیمای حقیقی زورمندان را و به وارونگی حقیقت بنشیند.ساز اختناق.
آن‌گونه که هر تبعیضی ،جلوه ای باشد از آنچه که هست ،از آنچه که باید باشد ،بی هیچ امکانی از تحول و تغییر.بردگی مطلق .
آن‌گاه رسانه هیولایی است وحشتناک برای توده‌ها .
میان آن هیولای دوست داشتنی و این وحشت مطلق ،مرز باریکی  و کوتاهی است  به   کوتاهی چرخش قلم و خیانت زبان.
زبان که خیانت کرد جنگ می‌شود امری ضروری .درد می‌شود وضعیتی  عادی در زندگی بشری.
در میانه این دو ،آن‌ها که چرخش قلم‌شان به سمت روشنایی است ،کم نیستند در زمانه ما.آن‌ها که تاوان می دهند همچنان برای افشای تباهی‌ها .
امروز روز آن‌هاست .بله روز شما .روز شما که ارزش قلم‌های‌تان را می دانید و هرگز کم فروشی نمی کنید.روزتان مبارک هیولاهای دوست داشتنی.