کد خبر : 86109 تاریخ : ۱۳۹۷ جمعه ۹ شهريور - 14:54
پایان نمایش جان گرفتن دوباره چشمه علی: آب رفته به چشمه علی بازنگشت رئیس کمیته میراث شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر چشمه علی خشکِ خشک است و ۶ درصد آبی که به آن بازگشته بود نیز خشک شد.

قانون-رئیس کمیته میراث شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر چشمه علی خشکِ خشک است و ۶ درصد آبی که به آن بازگشته بود نیز خشک شد.

به گزارش قانون به نقل از مهر،حسن خلیل آبادی  با تاکید خشک شدن چشمه علی گفت: متاسفانه مترو به وعده های خود برای بازگشت آب به چشمه علی عمل نکرد و در بازدیدی که امروز از چشمه علی داشتیم مشاهده کردیم که این چشمه دوباره خشک شده است.

وی ادامه داد: کارگاه مترو در این نقطه تعطیل شده و کانالها بدون آب بندی رها شده و برای همین دوباره این مشکل برای چشمه علی ایجاد شده است.

خلیل آبادی تاکید کرد: چندین بار این موضوع را در صحن علنی شورای تذکر دادم و مدیران مترو در جلسه ای که با حضور رئیس شورای شهر برگزار شد قول دادند ۱۵ تیرماه ۶۰ درصد آب چشمه علی بازگردد که تنها ۶ درصد آن بازگشت که آن هم خشک شد. این کم آبی به خاطر مسائل اقلیمی و طبیعی نیست بلکه به خاطر بی توجهی مسئولان مترو به این موضوع است.

به گفته خود مسئولان مترو، این چشمه آب داشت آنقدر که دستگاهها و نیروهای انسانی مترو در این نقطه غرق آب شده بودندو آنها ۲۰ موتور قوی استفاده کرده بودند تا آب چشمه علی از این کانال خارج و به آبهای سطحی رودخانه سرخه حصار منتقل شود. پس از فشارهای ما، عبور دستگاه حفاری مترو اقداماتی برای بازگشت آب انجام شد و ساز و دهل زدند که آب به مترو برگشته اما همه آنها نمایش بود. کمی آب برگشته بود که با تعطیل شدن کارگاههای خط ۶ همان یک مقدار آب نیز از سرچشمه رفت در حالی که باید کانالها آب بندی می شد. در حال حاضر آب در کانالها به در می رود و چشمه علی نیز خشک است.