کد خبر : 86370 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ شهريور - 17:21
اعضای شورای عالی استان‌ها و نمایندگان مجلس همتراز می شوند؟ طرح همترازی میان اعضای شورای عالی استان‌ها و نمایندگان مجلس درنشست امروز کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

قانون-طرح همترازی میان اعضای شورای عالی استان‌ها و نمایندگان مجلس درنشست امروز کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش قانون به نقل از خانه ملت، نشست امروز (سه شنبه 13 شهریور) کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها برای بررسی طرح پیشنهادی همترازی میان اعضای شورای عالی استان ها با نمایندگان مجلس تشکیل شد.

شوراها با تاخیر20 ساله تشکیل شدند

در ابتدای جلسه مرتضی الویری در توضیح این طرح گفت: شوراهای شهر و روستا برخلاف سایر نهادها با تاخیر 20 ساله ایجاد شد. قانون تشکیل شوراها سال 75 تصویب شد و از همان ابتدا باید قانون مورد اجرا قرار می گرفت اما اولین دوره تشکیل شوراها از سال 77 بود.

رئیس شورای عالی استان ها بیان کرد: مقررات گذاری در کشورهای پیشرفته در دو سطح کلان (ماکرو) و خرد (میکرو) به دو مجموعه واگذار شده است که در سطح کوچک، مجالس محلی باید قانونگذاری را انجام دهند. البته این مسئله نیز در فصل 7 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

جایگاه شورای عالی استان ها مشخص نیست

وی با تاکید بر اینکه طبق فرمایشات شهید بهشتی، شوراها به عنوان قطب چهارم نهادهای تصمیم گیر محسوب می شوند، افزود: آن مسئله ای که در حال حاضر مهم بوده و پیشنهاد شده این است که همترازی میان اعضای شورای عالی استان ها با نمایندگان مجلس انجام شود، البته اعضای شورای عالی استان ها، مراحل مختلف را از عضویت در شوراهای روستا تا شهر، استان و شورای عالی استان ها طی کرده اند.

الویری با بیان اینکه شورای عالی استان ها 75 عضو دارد، افزود: باید جایگاه شورای عالی استان ها مشخص شود. البته همترازی از دوره مدیریت آقای چمران تدوین و آماده شده و در حال حاضر در دستور کار بررسی قرار گرفته است.

همترازی به معنای قانونگذاری شورای عالی استان ها نیست

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه 123 هزار نفر در کل کشور عضو شوراها هستند، گفت: این طرح فقط برای 75 نفر عضو شورای عالی استان ها بوده و همترازی میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی استان ها به معنی ورود این افراد به حوزه قانونگذاری نیست. شورای عالی استان ها وظیفه نظارتی بر شوراها و حل و فصل مسائل در استان ها را دارد، ضمن اینکه این شوراها اقدامات مناسبی را با مجلس درخصوص تعیین تکلیف مدیریت یکپارچه شهری انجام داده است.

محجوب: طرح همترازی ایراد اصل 75 دارد

در ادامه این جلسه علیرضا محجوب تاکید کرد: این طرح بار مالی داشته و باید مشخص شود بار مالی آن به چه صورتی دیده شده، در غیر این صورت ورود به این طرح ممکن نیست.

بیگدلی: امکان همترازی وجود ندارد

همچنین احمد بیگدلی نیز گفت: در طرح مذکور ابهامات مختلفی وجود دارد که مهمترین آن عدم امکان همترازی میان نمایندگان مجلس با اعضای شورای عالی استان ها است، زیرا نمایندگان این شورا نمی توانند همانند نمایندگان مجلس قانونگذاری کنند. تنها وظیفه آنها ارائه پیشنهادات و یا آمادگی برخی طرح ها برای حل مسائل شهری است.

گودرزی: شورای عالی استان ها جایگاه پارلمان محلی را ارتقاء دهد

عباس گودرزی نیز افزود: به طور حتم این طرح در صحن علنی مجلس آرای لازم را کسب نخواهد کرد، لذا پیشنهاد می شود شورای عالی استان ها درخصوص تعیین تکلیف مدیریت واحد شهری و افزایش ارتقای پارلمان محلی همکاری های لازم را با مجلس داشته باشد.