کد خبر : 86431 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور - 15:15
سياسي‌كاري در انتخاب شهردار چشم كرجي‌ها به خواهرزاده رييس دولت اصلاحات است با گذشت نزديك به يكسال؛ انتخاب شهردار كلانشهر كرج آخرين روزهاي خود رسيده است.

قانون- ياسمن مرادي

با گذشت نزديك به يكسال؛ انتخاب شهردار كلانشهر كرج آخرين روزهاي خود رسيده است.انتخابي كه اين روزها همانند بازي دوئل شده است. شنيده ها حاكي از آن است كه اعمال نفوذ يكي از اعضاي شوراي شهر كرج كه از بستگان نزديك رييس دولت اصلاحات نيز است، موجب بروز مشكلاتي در انتخاب يكي از باتجربه‌ترين گزينه‌هاي انتخاب شهردار كرج شده است.اما اين بار كفه ترازوي رأي فرد باتجربه تر،متخصص تر و با شناخت تر به كلانشهر به دليل سومديريت خليلي، عضو شوراي شهر و خواهرزاده رييس دولت اصلاحات، پايين تر از گزينه ديگر است!پس از كش و قوس ها و سناريوچيني هاي فراوان و دخالت هاي فراتر از قانون مجلس نشينان و برخي از نهادهاي غير دولتي در كناره بي تفاوتي يكساله دولتي ها نسبت به تعيين سرنوشت شهرداري شهر، بالاخره در اولين جلسه هيات رييسه جديد، از ميان ٤ گزينه نهايي ، "سيروس_شفقي و "هيربدمعصومي"به ترتيب با ٨ و ٤ رأي به مرحله نهايي انتخاب رسيدند.آنچه كه پر واضح است ،اختلافسطح اين دو گزينه در تجربه،شناخت و تخصصشان نسبت به فعاليت در بدنه شهرداري و شهر مي باشد.اما با وجود اين اختلاف بسيار فاحش، اكثريت شورا به جاي در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر از قرار بيشتر به دنبال دهن كجي به عضو معرف و يا انتخاب گروه اقليت هستند!

بايد به اين نكته اشاره كرد كه با وجود انتقادات بسيار به عضومعرف اين گزينه در شوراي كرج ، گروه اكثريت نبايد شهر را قرباني يك عضو نمايند!

در اين ميان فردي كه نقش مهمي را مي توانست در همگرايي ايجاد كند؛محمدحسين خليلي ؛خواهرزاده رييس دولت اصلاحات است .فردي كه كارنامه وي در امر سياست و شناختش از كرج نسبت به سايراعضا به هيچ وجه قابل مقايسه نيست و بسيار پر بار تر است.اما متاسفانه خليلي به جاي دوره افتادن جهت اخذ رأي براي گزينه برتر بمنظور سكانداري شهرداري، تمام تخم مرغهايش را در سبد حذف رقبا و انتخاب عباس زارع به عنوان رييس شورا گذاشت!

آقاي خليلي به عنوان نمايندگان افكار عمومي به شما يادآور ميشوم كه به عنوان سرليست و ممتحن ورودي ليست  اصلاح طلبان شوراي شهر كرج، همچنان شهر داغدار تصميمتان است.اكنون بايد گذشته را جبران كنيد؛مداخله كنيد،مديريت كنيدو براي انتخاب فرد اصلح نه انتخابي به رنگ سياست زدگي، گام برداريد.شايد اين آخرين فرصت شما براي حفظ آبروي آرمان هاي رييس اصلاحات در كرج باشد.اميدواريم اين بار فردي متناسب با حال و روز شهر كرج را انتخاب كنيد و تا پايان مسير همراهش باشيد و در لحظات آخر صندلي را از زير پايش با قرائت انصراف ،نكشيد.

از مهمترين شاخص هاي كليدي "هيربد معصومي" كانديداي سكانداري شهرداري كرج؛معاونت امور شهرداري هاي سازمان همياري هاي كشور؛(هم اكنون)،معاونت شهرداري شهر بزرگ تهران و معاونت فني و عمراني استانداري البرز را مي توان نام برد ، كارنامه اي كه نشان از وزن و برتري وي در تخصص و تجربه و شناخت از قوانين و تسلطش نسبت به امور شهرداري ها نسبت به رقيب وزارت كشوري خود "سيروس شفقي" دارد.