کد خبر : 87691 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر - 22:43
انتصابات غيرقانوني سرپرست غيرقانوني سرپرست شهرداري كرج در حالي دست به انتصابات جديد زده است كه حضور و امضايش در آن جايگاه غير قانوني است.

قانون-ياسمن مرادي؛چندي پيش بود كه وزير كشور آب پاكي رد صلاحيت محمدرضا احمدي نژاد، شهردار منتخب را بر دستان شوراي شهر كرج ريخت. از سوي ديگر نيز از تاريخ ٢٧ تيرماه سال جاري حضور وي  پس از گذشت  مدت زمان  قانوني او در مقام سرپرست شهرداري به اتمام رسيده است.

اما وي با توجه به سپري شدن ٦٩ روز از حضور قانونيش در جايگاه مدير ارشد مجموعه مديريت شهري  كرج، همچنان در حال امضاي اسناد  و عزل و نصب افراد مي باشد و با وجود اين بي قانوني آشكار ،شاهد تذكر و نظارت عياني از سوي ناظرين بر عملكرد وي نيستيم.

نكته جالب تر اينكه انتصابات اخير او نيز از حواشي بسياري برخوردار است  و او افرادي را منصوب نموده است كه نه از لحاظ  سوابق و عملكرد موفق بوده اند و نه از لحاظ خط فكري هيچ قرابتي با دولت و شوراي منتخب شهر دارند!

منتقدين بر اين باورند كه پس از  رد صلاحيت احمدي نژاد ،توسط وزير و شكايت دادستان از وي در خصوص موضوع مدرك تحصيليش ،نوع نگاه او به انتخاب افراد كابينه اش  در زاويه معكوس اهداف و شاخص هاي شوراي اصلاح طلبان قرار گرفته است!

لذا باتوجه به قانون و آرزوي شوراي شهر كرج در رابطه با تغيير نگاه وزير و موافقتش با انتقال سومين شهردار منتخبشان، سيروس شفقي از فرمانداري به شهرداري،مي بايست شورا  به فوريت مصوبه اي در توقف هرگونه انتصابي از سوي سرپرست قعلي به رأي گذاشته شود تا از يك سو بدنه شهرداري بيش از اين دچار تنش نشود و از سوي ديگر نيز شهردار منتخب با فراغ بال و بدون تحميل و فشاري ،اقدام به انتخاب و انتصاب كابينه اش كند!

و نكته آخر اينكه پس از ٢٧ تيرماه سال جاري هرگونه انتصاب و امضايي از سوي سرپرست شهرداري كرج غير قانوني و كأن لم يكن خواهد بود.