کد خبر : 88045 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۹ مهر - 09:48
شوراي كرج، توانمند در تبديل طلا به مفرغ اصرار و انكار شورا و وزير كشور ،سكان مديريت شهر كرج را به گِل نشانده است.

قانون-ياسمن مرادي

آخرين خبرها از وضعيت تاييد سيروس شفقي سومين گزينه شوراي شهر كرج براي نشستن بر كرسي شهرداري حاكي از آن دارد كه وزير كشور همچنان بر رد محترمانه خود با مخالفت ماموريت وي از فرمانداري به شهرداري اصرار دارد و از قرار خبري از صدور حكم براي  او نيست!

اما آنچه مسلم است از قرار عملكرد اعضاي دوره پنجم باعث شده است ،هر گزينه اي كه از سوي آنها به وزارت كشور معرفي مي شود چه همانند مجيد سريزدي پرتجربه و متخصص و چه به مانند محمدرضا احمدي نژاد،بي تجربه و ناتوان و يا حتي سيروس شفقي ( فرماندار كنوني كرج)فردي كه داراي مهر تاييد همان وزير، امكان اخذ حكم از سوي رحمان فضلي را نداشته باشد.

منتقدين بر اين باورند كه اين شورا از قرار، متخصص در تنزل جايگاه افرادي است كه به عنوان شهردار معرفي مي كند ،براي پي بردن به صحت اين ادعا كافي ست،عواقب گزينه هاي  معرفي شده از سوي آنها را نظاره كنيد و آنگاه در خواهيد يافت كه هر يك دچار چه حاشيه هايي شده اند!

چند تن از افرادي كه داراي تخصص و تجربه كافي براي سكانداري شهرداري كرج هستند؛ مي گويند با طرز تفكر و عملكرد اين شورا به هيچ وجه نمي توان كار كرد و ما هم مي ترسيم كه اگر از جانب اين اعضا معرفي شويم، جايگاه فعلي خود را هم با حاشيه هاي  پوشالي فراوان از دست دهيم!

لذا بنظر مي رسد كه شوراي شهر كرج پيش از انتخاب فرد جديد، بهتر است ضمن تغيير در رويه خود ، بصورت شفاف پرده از روي فشارها و دستان پشت پرده بردارد و بگويد چه كساني مانع اخذ حكم شهرداران معرفي شده از سوي آنها شده اند ؟!