کد خبر : 88218 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۱ مهر - 15:38
ابهامات يك محافظه‌كار در قبال FATF احساس مي‌كنم با اجراي تعهد‌هاي مربوط به اين كنوانسيون‌ها منافع ملي دچارمشكل خواهد شد و مطمئنم آن‌ها شروط ما را نخواهند پذيرفت....

قانون-فرهاد فلاحتي / نماينده اصولگراي مجلس

اوايل سال 95 آقاي طيب نيا، وزير وقت اقتصاد به مجلس آمدند واولين صحبت ها در مورد FATF در مجلس دهم مطرح شد. در آن زمان بيان شد كه براي پيوستن به FATF وزير اقتصاد در خارج از كشور و با طرف‌هاي خارجي دررابطه با FATF امضايي را كرده بودند. همان وقت از آقاي طيب نيا چند سوال پرسيدم؛ 1- آيا امضاي صورت گرفته از طرف وزارت خودتان بوده يا با اجازه شوراي عالي ورييس جمهور بوده است ؟ 2 -اگر FATF محقق شود چه گشايش اقتصادي دركشور خواهيم داشت و اين موضوع را با عدد ورقم ارائه دهيد. 3- درمورد تروريست بايد به يك تعريف مشترك با طرف غربي برسيم زيرا هردو طرف تعريف متفاوتي از تروريست دارند. بايد دراين زمينه به يك تعريف مشترك برسيم.ولي با توجه به ابهاماتي كه من داشتم آقاي طيب نيا به هيچ يك ازاين سوالات پاسخي ندادند.

در ادامه درباره FATF جلسات متعددي برگزار شد و همه از آن اطلاع دارند كه آخرين لايحه اي كه از سوي دولت به مجلس آمد اصلاح روي آن صورت نگرفته بود و كميسيون مربوطه دوبار لايحه را برگرداند. بنده چندين بار اين لايحه را خوانده‌ام مواردي وجود دارد كه دست ما را مي بندد وگرفتار خواهيم شد. اگر مطمئن بودم با امضاي FATF وپيوستن به كنوانسيون‌هاي مربوطه، بخش عمده‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي حل خواهد شد در راي دادن به آن لحظه‌اي درنگ نمي‌كردم.

به نظرم پيوستن به اين نوع كنوانسيون‌ها مشكلي را حل نخواهدكرد بلكه به تنگناها اضافه خواهد شد؛ يعني يك فشارمضاعف سياسي روي ايران خواهد آمد تا به تعبير آن‌ها مشكلات كه بر سر راه‌شان وجود دارد برطرف شود. از طرفي برخي مي‌توانند ورود به مناطق ممنوع دركشور داشته باشند كه اين موضوع به صلاح كشور نيست و من با اين دلايل كه مطرح كردم مخالفت خودم را با FATF اعلام مي كنم و بي‌شك راي بنده نيز در زماني كه قرار است در مجلس بررسي شود همين خواهد بود.

البته اين نكته را بايد اشاره كنم كه دولت در لايحه اي كه به مجلس ارائه كرده بسيارزحمت كشيده است و موارد و بند هاي مفيدي درلايحه وجود دارد و كميسيون مربوطه نيز لايحه را بسيارقوي تنظيم كرده است و حق تفحظ برايمان قائل شدند. اما باورم اين است كه اين مواردي كه درمجلس به تصويب مي رسد مورد تاييد كنوانسيون‌ها نخواهد بود زيرا آن‌ها مسائلي را به عنوان لايحه از ما مي پذيرند كه حرف خودشان است.

بي‌شك طرف‌هاي غربي در اجراي تعهدات كنوانسيون‌هاي مربوط هيچ تفاوتي بين پذيرش ما با عراق يا كره جنوبي و... قائل نيستند ودردنيا هم مطرح مي كنند ايران اين تعهد‌نامه‌ها را امضاكرده است و به نظر من سرنوشت اين پيوستن همانند برجام خواهد بود.

احساس مي‌كنم با اجراي تعهد‌هاي مربوط به اين كنوانسيون‌ها منافع ملي دچارمشكل خواهد شد و مطمئنم آن‌ها شروط ما را نخواهند پذيرفت. طرف‌هاي غربي هان‌گونه كه گفتم آن مسائلي را مي پذيرند كه از ديگر كشورها پذيرفته اند بنابراين هيچ منطقي براي پذيرفتن اين لايحه وجود ندارد و تصميم گيري و راي دادن به اين موضوع بسيار سخت بوده است.