کد خبر : 89148 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر - 15:21
نايب رييس خانه احزاب ايران در گفت‌وگو با قانون: علت بدبيني جامعه به احزاب چيست؟ متاسفانه دركشور احزاب فقط در زمان انتخابات فعال مي‌شوند وبعدازانتخابات كار احزاب تمام مي‌شود». وي گفت:«وقتي سران كشور و نمايندگان مجلس نگاهي به كاركرد احزاب ندارند، مردم هم به احزاب بي‌اعتماد مي‌شوند.

قانون-  دبيركل حزب مستقل واعتدال ايران نيز درپاسخ به سوال «قانون» كه چرا جوانان تمايلي به عضويت در احزاب ندارند، دليل اين معضل را بازگويي كرد و گفت :« زيرا مسئولان كشور به احزاب اعتقادي ندارند وهيچ اقدام وكاري در جهت پيشرفت احزاب انجام نمي دهند. به همين دليل مردم به ويژه جوانان هم با ديده ترديد به احزاب نگاه مي كنند».

قدرت‌علي حشمتيان، افزود:« ازطرف ديگر مردم نيز به مسئولان اعتماد ندارند زيرا نتوانسته‌اند خواسته‌هاي مردم را تامين كنند». اين فعال سياسي درادامه گفت :« در بيشتر كشورهاي جهان احزاب حرف اول را درقدرت مي‌زند وازطريق احزاب، پارلمان تشكيل يا نخست وزير تعيين مي‌شود. بنابراين احزاب ازيك قدرت وجايگاه خاصي برخوردار هستند».

نايب رييس خانه احزاب ايران تشريح كرد :«متاسفانه دركشور احزاب فقط در زمان انتخابات فعال مي‌شوند وبعدازانتخابات كار احزاب تمام مي‌شود». وي گفت:«وقتي سران كشور و نمايندگان مجلس نگاهي به كاركرد احزاب ندارند، مردم هم به احزاب بي‌اعتماد مي‌شوند».

وي خاطر نشان كرد:« بارها عرض كردم احزاب كه ضربه گير نظام هستند عدم توجه به احزاب بي‌توجهي به مردم است .زيرامردم از احزاب انتظار دارندخواسته‌ها ومطالبات‌شان را به مسئولان نظام ارجاع دهند. وقتي خواسته‌هاي مردم برآورده نشود جامعه نسبت به احزاب بدبين مي‌شوند». حشمتيان در ادامه گفت:«خوشبختانه قانون تشكيل احزاب دركشور هست.اما احزاب عملكرد وكاركردي خوبي درجامعه ندارند».

وي اذعان داشت: «پس ازشش سال از تشكيل دولت تدبير واميدهنوز اعضاي شوراي مركزي خانه احزاب نتوانستند ملاقاتي با رييس جمهور داشته باشند تامطالبات مردم و جوانان را به رييس دولت منتقل كنند». وي افزود:«وقتي بدنه اصلي نظام نسبت به احزاب كم توجهي مي‌كند مردم هم كاركرد احزاب را باور ندارند و نمي‌توانند به احزاب اميد داشته باشند».

دبيركل حزب مستقل واعتدال درپاسخ به سوال چه اقداماتي براي جوان‌گرايي حزب خود كرده ايد.گفت:« حرب مستقل واعتدال ايران ازسال 1377 فعاليت خودرا آغاركرده است. كارهايي كه تاكنون براي جذب جوانان انجام داده كه ما در ابتدا شاخه جوانان را فعال كرديم و بعدخواسته‌هاي جوانان را دراولويت قرار داديم». وي افزود:« سعي داريم براي انتخابات آينده مجلس، رياست جمهوري وشوراها، كانديداي جوان معرفي كنيم».

اين فعال سياسي درادامه گفت:«حزب مستقل واعتدال ايران از قانون منع به كارگيري بازنشسته‌هاحمايت كرده ومعتقد است كه بايد جوانان جايگزين بازنشستگان شوند». وي خاطرنشان كرد:«به عنوان يك حزب ميانه‌رو درمورد اشتغال و ازدواج جوانان برنامه‌هايي را به دولت ارائه داديم و درحد توان، مسائل و مشكلات را به مسئولان نظام منعكس مي‌كنيم».