کد خبر : 89149 تاریخ : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر - 20:29
سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در گفت‌‌وگو با قانون: احزاب در ايران حرفه اي نيستند متاسفانه دولت ها هيچ‌گاه ارزشي براي احزاب قائل نبودند و وقتي انتقاديا پيشنهادي ازطرف احزاب صورت مي گيرد، به آن توجهي نمي كنند....

قانون- سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري درپاسخ به سوال «قانون» كه چرا جوانان تمايلي به فعاليت در احزاب ندارند. گفت:« اين عدم تمايل مختص جوانان نيست بلكه بيشترافراد جامعه تمايلي در عضويت در احزاب ندارند. به طوركلي استقبال از عضويت در احزاب دركشوربسيار كم است».

سيد كمال سجادي ، گفت:«فضاي سياسي كشور وعملكرد احزاب باعث شده تاجوانان تمايلي به فعاليت در احزاب نداشته باشند. احزاب مختلفي دركشور وجود دارد مثل؛ كارگران،كارمندان،مهندسان وپزشكان كه مي‌تواند براي اقشار مختلف جامعه جاذبه داشته باشد. بايد دراين زمينه مطالعات وسيع وآسيب شناسي صورت گيرد».

دبيركل جامعه اسلامي كارمندان در ادامه افزود:« يكي ازمشكلات احزاب دركشور اين است كه احزاب حرفه اي نيستنديعني شوراي مركزي و دبيران كل احزاب مشغله‌هاي ديگري دارند ودركنارآن به امورات حزب‌شان مي پردازند. مساله بعدي اين است كه احزاب برنامه مدون و دقيقي براي فعاليت ندارند». وي خاطرنشان كرد:« احزاب بايد درتشكيل دولت وپارلمان نقش داشته باشند؛ اين امرنيازمند آن است كه احزاب انديشه سياسي توليدكنند وبراي اداره كشور برنامه‌ريزي داشته باشند.كه متاسفانه احزاب اين‌گونه عمل نمي‌كنند». وي افزود :« مواضع احزاب مقطعي است و عملكردآن‌ها حرفه‌اي نيست؛ از طرفي تبليغات مناسبي ندارند و ارتباطي با بدنه جامعه برقرارنمي‌كنند».

سخنگوي جبهه پيروان خط امام ورهبري درادامه گفت :« متاسفانه دولت ها هيچ‌گاه ارزشي براي احزاب قائل نبودند و وقتي انتقاديا پيشنهادي ازطرف احزاب صورت مي گيرد، به آن توجهي نمي كنند. در واقع دولت‌ها، احزاب را مزاحم كارخود مي‌دانند». وي تشريح كرد:«اين سلسله عللي كه بيان كردم باعث عدم استقبال اقشارمختلف مردم به خصوص جوانان از احزاب شده است».

اين فعال سياسي به فعاليت‌هاي مقطعي احزاب نيز اشاره كرد و افزود:«در زمان انتخابات احزاب درشهرهاي بزرگ فعال مي شوند و با ارائه ليست ازمردم دعوت مي كنند كه درانتخابات مشاركت كنند. بنابراين مردم به ليست اكتفا مي كنند راي مي دهند. موضوع ارائه ليست را هم بايد جداگانه مورد بررسي قراردهيم».

وي درادامه گفت:« وقتي احزاب ليستي را مي بندند روي يك موضوع مانورمي دهند براي مثال برجام فتح الفتوح مي دانند واعلام مي كنند كه حزب‌شان آن را به سرانجام رسانيده است با اينگونه تبليغات مردم را جذب مي كنند. بدون اينكه مردم افراد معرفي شده درليست را بشناسند. درشهرستانها به دليل بافت قومي وقبيله اي وساير مسائل احزاب نقش ندارند».وي گفت:« براي جذب جوانان و مردم بايد دراين مطالعاتي و آسيب شناسي صورت گيرد تااحزاب نقايص خود را برطرف كنند».

سيد كمال سجادي درمورد سوال اين كه چه اقداماتي براي جذب جوانان در حزب خودكرديدگفت:«سال گذشته مجمع عمومي را برگزار كرديم و درآن مجمع اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي كارمندان مشخص شدند كه بيش از30درصد از اعضاي شوراي جوان هستندكه تازه وارد شوراي مركزي شده اند. درواقع جوانگرايي را از شوراي مركزي شروع كرده ايم» .