کد خبر : 90134 تاریخ : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ آبان - 14:31
ناصر‌ايماني در گفت‌وگو با«قانون»: اصلاح‌طلبان مخالفان اصلي نواصولگرايي هستند اصولگرايان ايراداتي به نواصولگرايي دارند....

قانون- اظهارات متفاوتي در ميان افراد و اقشار جناح اصولگرا درباره نواصولگرايي مطرح است. عده‌اي مخالف اين نوآوري و بدعت‌هستند و برخي مي‌گويند كه اگر به اين جماعت ميدان داده‌شود، كارهاي متفاوتي صورت خواهد گرفت و مي‌تواند به آينده جريان سياسي راستگراي ايران كمك كند. از همان روزهاي ابتدايي كه محمدباقرقاليباف اين واژه سياسي و تفكر را وارد ميدان سياست در ايران كرد، عده‌اي با رويكردهاي افراطي و برخي نيز با لحن بي‌توجهي با آن روبه رو شدند و اين درحالي است كه وجود شاخه‌هاي مختلف در يك جريان سياسي مي‌تواند آن‌ها را به گسترش تفكرهاي همگرا و متفاوتِ مفيد سوق دهد. در همين راستا و براي بررسي نگاه قشري ديگر از جريان اصولگرا به سراغ ناصر ايماني از شخصيت‌هاي رسانه‌اي و سياسي رفتيم كه گرايش‌هاي اصولگرايانه دارد. اين فرد نيز مانند بيشتر شخصيت‌هاي محافظه‌كار نگاهي مبهم به آينده نواصولگرايي دارد و در اين زمينه اظهاراتي را بيان كرده است كه مشروح گفت‌وگوي او با«قانون» را در ادامه مي‌خوانيد.

همان‌گونه كه مي‌دانيد آقاي‌قاليباف تفكري نو را در ميان اصولگرايان به راه انداخته و امروزه جريان نواصولگرا درجامعه درحال شكل گيري است، نظرشما دراين رابطه چيست؟

به نظر من نبايد اين جريان را جدا ازاصولگرايي دانست زيرا مباني اين جريان ،همان مبنا وموضع اصولگرايان است . وقتي پاي سخنان افراد اين جريان مي‌نشينيم درخواهيم يافت كه جريان نواصولگرا به روش ها وموضع اصولگرايان ايراداتي داشتند كه در همين راستا نيز به دنبال روش ها وفكر جديدتشكل شده اند . به نظر من نبايد چندان نگاه منفي به نواصولگرايي داشت و با شكل گيري اين جريان، اصولگرايان تقويت خواهندشد و تاثير گذاري بيشتري درجامعه خواهند داشت.

فكر مي‌كنيد چه موانعي برسر اين جريان وجود خواهد داشت ؟

بي‌شك اصولگرايان با توجه به نوين بودن اين جريان، ايراداتي به جريان نواصولگرا خواهند داشت كه موانعي را ايجاد خواهد كرد واز طرف ديگر اين جريان ازسمت اصلاح طلب نيز مورد تهاجم جدي قرار خواهند گرفت. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه اين روزها و همين الان نيز اصلاح طلبان به صورت بسيار جدي به اين جريان ضربه وارد مي كنند و به آن‌هجمه مي‌آورند اما بيشتر موانع اين جريان دروني است. آن‌ها بايد تبليغات داشته باشند و براي تبين افكارعمومي درجامعه ،جذب نيرو تلاش كنند كه اگر روي اين موارد كاركنند به نظر من رشد خواهند كرد.

اگر قرار باشد مقابله‌اي با اين جريان صورت بگيرد به نظر شما بيشترين مخالفت از سوي چه جرياني خواهد بود؟

به نظر من كه در جريان اصولگرايي فعاليت دارم، بيشتر مخالفان اين جريان، اصلاح طلبان هستند. در همين راستا نيز اگر دقت كرده باشيد تبليغات گسترده وفعاليت رسانه اي زيادي را عليه اين جريان وشخص آقاي قاليباف شروع كرده اند كه نشان مي‌دهد اين جريان بيشترين مخالفت ها وموانع رابراي اين جريان خواهد داشت.