کد خبر : 90227 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۴ آبان - 18:40
کارِ کارگر نباید دلّالان را فربه کند عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی نماد بارز استثمار نیروی کار هستند.

قانون-عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شرکت‌های تامین نیروی انسانی نماد بارز استثمار نیروی کار هستند.

به گزارش قانون به نقل از ایلنا، هجوم شرکت‌های تامین نیروی انسانی به بازار کار، مبدع قراردادهای عجیب و غریب کارگری- کارفرمایی است. حسین حبیبی این قراردادها را نافی کرامت انسانی و در تعارض با حقوق اولیه نیروی کار می داند و می‌گوید: اگر شعارمان «مبارزه با هرنوع استثمار» است باید با این شرکت‌ها مقابله کنیم.

وی که معتقد است «فروش نیروی انسانی» آن هم با این شرایط ناگوار و مدهش، معنای واقعی زیرپاگذاشتن حقوق کار است، می‌گوید: این شرکت‌ها که مثل قارچ از زمین سبز شده‌اند و به همه‌ی حوزه‌ها رسوخ کرده‌اند، با نیروی کار به مثابه‌ی «ابزار سودآوری» برخورد می‌کنند؛ آنها در ارتباط با هزینه ی نیروی کار، قراردادهایی با کارفرمایانِ مادر منعقد می‌کنند و در مقابل، درصدی از آن را به نیروی کار می‌دهند و بخش قابل توجهی از آن را به جیب می‌زنند.

حبیبی بر این باور است که کارِ کارگر نباید باعث فربه شدن دلّالان شود؛ در شرایطی که خود کارگر از پس هزینه‌های اولیه‌ی معیشت برنمی‌آید.

او در پایان تاکید می‌کند: بدون شک یکی از مهم‌ترین مطالبات جمعی کارگران، مخالفت با شرکت‌های «تامین نیروی انسانی» است؛ استخدام از طریق این شرکت‌ها، هم معیشت کارگران را تهدید می‌کند و هم امنیت شغلی آنها را لذا از مسئولان امر می‌خواهیم که با به‌کارگیری نیروی کار از طریق این واسطه‌ها مخالفت کنند