کد خبر : 90497 تاریخ : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ آبان - 18:50
انتخاب دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران با آرای اعضای شورای شهر پایتخت دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران انتخاب شد.

قانون- با آرای اعضای شورای شهر پایتخت دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار اعضای شورای شهر تهران پس از ارائه برنامه چهار گزینه شهرداری تهران از میان عباس آخوندی، غلامرضا انصاری، کامل تقوی نژاد و پیروز حناچی رای گیری کردند که در نهایت دو گزینه انتخاب شدند.

بنابر این گزارش، الهام فخاری، آرش میلانی، علی اعطا، حجت نظری برای نظارت بر شمارش آرا به جایگاه هیات رئیسه رفتند.

آخوندی ۱۶ رای، پیروز حناچی ۱۱ رای، تقوی نژاد ۱۰ رای و  انصاری ۳ رای کسب کردند.

پیروز حناچی و آخوندی به مرحله دوم راه یافتند.