کد خبر : 90532 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان - 15:40
رابطه احزاب كارآمد و شعار زنده باد مخالف من اگر به جامعه‌سازی و اهمیت احزاب و گروه ها توجه می‌شد این نابسامانی های سیاسی و اجتماعی که قریب به پانصد سال است با آن دست به گریبان هستیم هم رخ نمی داد...

قانون-فراز صادقی مقدم / فعال سیاسی اصلاح طلب

چرا باید کسی فکر کند بودن او به معنای نفی دیگری و ستیز با دیگری است و بگوید من در صورتی هستم که دیگری نباشد. مسئولان کشور باید معتقد باشند که اگر مخالفتی باشد می توانند تکامل و رشد پیدا کنند. در همين حال بايد بگويم كه شعار زنده باد مخالف من شعار ارزنده ای است که در کشورهای توسعه یافته همواره به آن توجه شده است ، وقتی حقیقت به مردم گفته شود نباید از مخالفت ترسید شاید یکی از این مخالفان حرفی زد و نقدی كرد که دولت را در اداره امور کمک کرد. این کشور بیش از هر مساله‌اي ديگر نیاز به صبر و تحمل در برابر مخالف دارد ، باید به این نتیجه برسیم که وقتی کسی را سرکوب می کنیم در ذهن مردم از او قهرمان ملی درست می کنیم ولی وقتی اجازه حرف زدن و ابراز عقیده به او بدهیم مردم بهتر به حقایق و معیار آن دست می یابند .

یکی از معضلات فعلی کشور وجود گروه های فشار سازماندهی شده است که در فضای مجازی با حمله ، تخریب و توهین دست به فعالیت و سرکوب نظرات مخالف می زنند و کوچکترین نظری را برخلاف نظر خود بر نمی تابند .

این ها همان هایی هستند که هیچ مخالفی را برای اندیشه خود به رسمیت نمی شناسند و در این بین عده ای معلوم الحال همچون گروهک‌هاي معاند نیز از فضای به وجود آمده استفاده كرده و به تشدید و بحرانی تر کردن این فضا کمک می‌کنند .

نکته ای که اینجا شایان ذکر است، اصل رقابت در چارچوب منافع ملی نه بر سر منافع ملی است ، در این نوع رقابت حذف یکدیگر ملاک نیست بلکه نقد جنبه تتمیمی و تکمیلی دارد و جناح ها به معنای واقعی خود یعنی بال های نظام برمی گردند و با هم کشور را پیش می برند و نگاه حذفی برد یا باخت به برد - برد تبدیل می شود. سیاست برد-برد برای منافع ملی تنها در سیاست خارجی مورد انتظار نیست بلکه باید با نسخه ای تحت عنوان برجام داخلی این سیاست دنبال شود. زنده باد مخالف من، نكته‌اي به حساب مي‌آيد که کشور ما نیازمند آن است یعنی ملتزم به قاعده زرین اخلاق بودن؛ یعنی هر حقی را برای خود قائل هستیم برای دیگران نیز قائل باشیم ، زنده باد مخالف من، یعنی افزایش آستانه تحمل که موجب کاهش جرایم می‌شود .

برای پیشرفت ، حفظ و افزایش امید به آینده باید به مخالفان بها داد و صبر را در برابر سلایق گوناگون بیشتر کرد ، اگر صدا ها در فضای آزاد و نقادانه شنیده نشود خطا ها شکل می گیرد و هزینه های دیگری را به دنبال دارد .

در کشور های توسعه یافته پس از دوران خدمت سیاستمداران به شرط آنکه هزینه اشتباهات خود را پرداخت کرده باشند، از آن ها به عنوان مهره های موثر استفاده می‌شود.براي مثال بسیاری از آن ها با تاسیس اندیشکده ها و نهاد های مردمی به کار فرهنگی ، سیاسی و حتی مشاوره به دولت وقت می پردازند و جاده صاف کن دولت ‌و نظام حاکم کشور خود می‌شوند اما در کشور ما تا یک جریان به صحنه می آید کل جریان قبل را حذف می‌كنند و بزرگان نظام هم مخالفتی نمی‌کنند. گویی این کشور نباید رنگ ثبات سیاسی به خود ببیند و همیشه باید در حال دگرگونی باشد ، در این شرایط اما به این سوال بی پاسخ می رسیم که چرا در کشور ما نباید از پتانسیل افرادی چون رييس دولت اصلاحات وسایر افرادی همچون او که دارای پتانسیل های زیادی هستند، استفاده نکرد. چرا نباید سیاستمداران کهنه کار ضمن کادر سازی مناسب در طول زمان مسئولیت برای خود دوره خدمت تعیین کنند؟ چرا نباید سکان مدیریت کشور را به جوانان واگذار کنند؟ چرا با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید نگرانی پیدا کردن جایگزین را به علت عدم کادر سازی مناسب داشته باشم؟

همه این موارد فقدان نهاد های اجتماعی و نظم اجتماعی را در کشور نمایان می کند .اگر به جامعه‌سازی و اهمیت احزاب و گروه ها توجه می‌شد این نابسامانی های سیاسی و اجتماعی که قریب به پانصد سال است با آن دست به گریبان هستیم هم رخ نمی داد . باید به این مهم برسیم که تنها احزاب هستند که قادر به جامعه سازی و بالا بردن تحمل سیاسی خواهند بود .