کد خبر : 92027 تاریخ : ۱۳۹۷ شنبه ۱ دي - 21:10
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله واکنش نشان داده است، ماجرای انتشار فیلمی از یکی از نمایندگان مجلس بود که..

قانون-محمد مهاجری/ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق

یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله واکنش نشان داده است، ماجرای انتشار فیلمی از یکی از نمایندگان مجلس بود که در این فیلم نماینده‌ مجلس کلمات اهانت‌آمیزی را به کار می‌برد و همچنین اقدام به فحاشی و توهین به یکی از کارکنان گمرک می‌کند و از سوی دیگر یکی از افراد عادی که در این ماجرا حضور داشته است با شنیدن اینکه این شخص نماینده‌ مجلس است، وی را از آنجا بیرون می‌راند. جالب اینجا است که نماینده‌ مجلس مدعی شده که این اقدام هماهنگ شده بود و وی به مدت 45 دقیقه معطل مانده و در نتیجه وی را عصبانی کرده‌اند و گفته است که وزیر اقتصاد باید عذرخواهی کند و گرنه وی را استیضاح خواهند و همچنین اگر این مساله پیگیری نشود،وی اقدام به استعفا خواهد کرد و به تدریس در دانشگاه مشغول خواهد شد. مساله‌ای که مطرح است و باید اثبات شود، آن است که آیا اظهارات این نماینده راست است یا دروغ است و این مساله بایدتوسط دوربین‌ها بررسی بشود که این نماینده چقدر معطل مانده است. ظاهرا ایشان فقط حدود 10 دقیقه در اینجا حضور داشته‌اند و این زمانی که مطرح می‌شود، صحیح نیست و البته ایشان گفته‌اند که این مساله اقدامی هماهنگ‌شده بوده است و با اقدامات کامپیوتری کلمات را جابه‌جا کرده‌اند؛ در حالی که فیلمی که منتشر شده است، این‌طور نشان نمی‌دهد که این فیلم تقطیع شده است و به هیچ وجه علایم این‌چنینی در فیلم وجود ندارد. جالب اینجاست که مجلس شورای اسلامی بدون بررسی دقیق موضوع، اقدام به حمایت از این نماینده‌ مجلس کرده است و به نوعی خواستار شکایت از آن فرد عادی و همچنین بررسی تخلف کارمند شده است. حال آنکه جای تعجب است که چرا هیچ شخصی به اهانت‌ها و جرم توهینی که توسط نماینده‌ مجلس ارتکاب یافته است، توجه نمی‌کند و به توجیه آن می‌پردازند.در فیلمی که منتشر شده است، نماینده‌ مجلس اعلام می‌کند که «گِیت را باز کن من بروم داخل» و کارمند با ادبیاتی چون نمی‌شود عزیز من و برادر من، به ایشان می‌گوید که ما از شما دستور نمی‌گیریم و در اینجا نماینده‌ مجلس اقدام به توهین علنی می‌کند و کلماتی به کار می‌برد که به صورت کامل جرم توهین را اثبات می‌کند و همچنین در این فیلم – اگر که این فیلم ناقص و تقطیع‌شده نباشد و همه‌ ماوقع باشد – کارمند تنها اقدام به انجام وظایف قانونی خود می‌کند و هیچ توهینی نمی‌کند و فقط تکالیف قانونی خویش را انجام می‌دهد و می‌گوید که ما از شما دستور نمی‌گیریم که به لحاظ سلسله‌مراتب اداری نیز نماینده‌ مجلس باید مانند سایر مردم باشد و قطعا کارمند از مقامات مافوق خود دستور می‌گیرد؛ بنابراین مجازات شخصی که تکالیف قانونی خویش را انجام داده است و بنابر مشاهدات فعلی، هیچ جرمی مرتکب نشده است، امری نامعقول و تعجب‌آور است.

جالب اینجاست که مجموعه‌ مجلس شورای اسلامی ساعت‌ها از وقت گرانبهای پارلمان کشور را که هر دقیقه از آن میلیون‌ها تومان هزینه خواهد داشت، به موضوعی اختصاص داده است و بیان می‌شود که آن شخصی که نماینده‌ خودش را بیرون کرده است، باید نماینده‌ مجلس از وی شکایت کند. این در حالی است که این شخص با شنیدن این جمله که ایشان نماینده‌ مجلس است، وقتی مشاهده می‌کند که این نماینده اهانت می‌کند، کلماتی به کار می‌برد که هر چند ممکن است نادرست باشند، اما بسیار کمتر از کلمات نماینده‌ مجلس اهانت‌آمیز هستند. این شخص می‌گوید:«خاک بر سر این مملکت که تو نماینده‌اش هستی» که این جمله به سختی توهین به خود این نماینده قلمداد می‌شود و اگر این کلمات را با کلماتی که نماینده در برابر کارمند به کار می‌برد مقایسه كنيم، قطعا مشخص می‌شود که اهانت توسط نماینده انجام شده است و در ادامه این شخص اقدام به بیرون کردن نماینده می‌کند و با توجه به اینکه در این محیط بانوانی نیز حضور داشته‌اند، این شخص عادی از مردم قصد داشته است، از رفتار زشت و ناپسند این نماینده جلوگیری و وی را بیرون کند که می‌تواند واکنشی باشد به جرم توهینی که توسط این شخص ارتکاب یافته است و درواقع اقدام به بیرون کردن نماینده در هیچ قانونی جرم نیست.

با توجه به بررسی حقوقی و تماشای ویديوی منتشرشده اگر بخواهیم بین این سه طرف قضاوت كنيم، شخصی که از همه‌ این اشخاص مستحق‌تر به ارتکاب جرم توهین است، نماینده‌ مجلس است و اگر مستند دیگری غیر از این وجود دارد، باید توسط نماینده‌ مجلس که متهم است، ارائه شود تا در قضاوت و همچنین افکار عمومی قانع شود که این اقدام نابجا و هماهنگ‌شده بوده و این فیلم ساختگی بوده است. حتی اگر این نماینده 45 دقیقه نیز منتظر بوده باشد، انتظار بیش از حد مجوزی برای توهین به دیگری نیست و اگر این چنین باشد، هر شخصی که منتظر می‌ماند، باید اقدام به توهین کند و هیچ ضمانت اجرایی به دنبال آن نباشد؛ همچنین این نماینده در فیلمی که برای توجیه این ماجرا منتشر کرده است، اعلام کرده است که به قومیت و همچنین به اهل تسنن اهانت شده است که به نظر می‌رسد این مساله هم یک ادعاست و اصلا هیچ مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد و باید نماینده اثبات کند که باز هم در این صورت اهانت نماینده، همچنان جرم محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه باید در این پرونده حقایق ماجرا برای افکار عمومی و مرجع قضایی روشن شود تا مردم بدانند که نمایندگان آنان تا چه میزان بر قوانین و مقررات آگاهی دارند و آیا می‌دانند که «توهین» به موجب قوانین همین مجلس جرم است؟ آیا نمی‌دانند که در هیچ صورتی حق اهانت به دیگران را ندارند؟ یا نماینده راست می‌گوید که باید اثبات کند، چرا که در حال حاضر نماینده مدعی است که این فیلم ساختگی بوده و جرمی مرتکب نشده است یا دروغ می‌گوید که باید ایشان مجازات بشود که به اعتقاد نویسنده این مطلب، حتی در صورت ساختگی بودن این فیلم نیز درنهايت دیگران نیز مقصر و مجرم خواهند بود، اما کلماتی که به صراحت توسط نماینده به کاربرده می‌شود، اگر کامپیوتری ساخته نشده باشد که بعید است این‌طور باشد، باز هم نماینده‌ مجلس مجرم است و تعجب بسیار از مجلسی است که در چنین موضوعی بدون قضاوت صحیح و بدون بررسی حقوقی و بدون توجه به تنها مدرک و مستند فعلی، از نماینده حمایت و دفاع می‌کند.