کد خبر : 92109 تاریخ : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ دي - 12:00
آقای ولایتی؛ سقوط ها از عدم توجه به جزئیات است! با وجود این که مردم جزئی نگر هستند اما برخی مسئولان در همان فضای کل نگری غیر کاربردی اسیر و محصور شده اند بدون این که متوجه باشند که جزئیات کل را می سازد! آسیب ها و سقوط ها از عدم توجه به یک جزء حاصل می شود!

قانون- امید فراغت/کارشناس ارشد علوم سیاسی

 

آقای ولایتی؛ آیا می دانید یکی از مشکلات و عدم آگاهی مطلوب مدیران کشور به واسطه تربیت یافتگی شان عدم توجه به جزئیات است! با وجود این که مردم جزئی نگر هستند اما برخی مسئولان در همان فضای کل نگری غیر کاربردی اسیر و محصور شده اند بدون این که متوجه باشند که جزئیات کل را می سازد! آسیب ها و سقوط ها از عدم توجه به یک جزء حاصل می شود! می گویند آدم های به اصطلاح زرنگ از عدم توجه به جزئیات ضربه می خورند و این واقعیتی ست که در جامعه امروز قابل مشاهده است و شاهد آن‌هستيم كه بسياري از اين گونه افراد با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شوند كه هزينه‌هاي فراواني دارد.

آقای ولایتی؛ در اين روزهايي كه مشكلات و مسائل مختلفي در كشور واقع مي‌شود، مردم به دنبال عذرخواهی شنیدن نیستند چرا که متوجه تفاوت زبان تن و زبان ذهن شده اند و به واسطه حجم وسیع رسانه ها و یکپارچگی اطلاعات جهانی از نقطه نظر آگاهی به درجه ای از رشد رسیده که تفاوت دوغ و دوشاب را دانسته اند! مدیرانی که به جزئیات توجه نکنند و توانمندی ها را در توجه به جزء نگری تشخیص ندهند نسبت به کل تعهد و تعلق ندارند! به عبارتی نمی توانند داشته باشند چرا که در یک تناسب نگرشی نیستند!

آقای ولایتی؛ جامعه امروز جامعه دیروز نیست و با روزگار قديم تفاوت دارد. این درست که در برخی موضوعات سرخوردگی ذهنی گریبان جامعه را گرفته است اما مردم سرزمین و متعلقات آن را دوست دارند و نسبت به عملکردها واقف هستند بر همین اساس است که به جامعه امروز ایران سیاست زده، اطلاعات زده و گاهي مدیر زده عنوان می شود! جامعه فارغ از ادبیات و تعلقات سیاسی مسئولان، با چشمان غیر مسلح می بینند که برای رسیدن به فضای توسعه یافتگی باید بخشی از ادبیات ها و روش و منش های پیشین تغییر کند و حتم داشته باشید که جامعه به عقب باز نمی گردد بنابراین لازم است که مسئولان متوجه باشند که در کدام نقطه از فضای جامعه امروز ایستاده اند! این درست است که ادبیات قدرت پیچیده و بین دولت ها و اشخاص سیاست ورز تبادل و تعریف دارد اما اگر در مسیر جزء نگری مردم قرار نگیرید مسیر جداگانه تان تعهد و تعلق ایجاد نمی کند.

آقای ولایتی؛ به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی باید پاسخ گویی ایجاد کنید و نسبت به حادثه روی داده که شما نیز جزئی از رویداد آن هستید به گونه ای عملکرد داشته باشید که جامعه احساس مسئولیت شهروندی تان را درک کنند! دیدگاه صرف سیاسی باعث می شود که توجه تان نسبت به موضوعات عمرانی، خدماتی، اقتصادی، فرهنگی و ...به نازل ترین سطح خود برسد و عادت به سیاست ورزی وجوه دیگرتان را نادیدنی انگاشته است و در این نقطه است که ابهام ها و فاصله ها بین مردم و مسئولان ایجاد شدنی است.

آقای ولایتی؛ امیدوارم متوجه روند حرکت جامعه باشید و به عنوان مسئولی جامعه دان و آینده خوان، آن به انجام برسانید که متناسب با خرد عمومی جامعه باشد فضای دانشگاه آزاد اسلامی را از سیاستی که ساخته و پرداخته ذهن تان است دور کنید و سیاستی بورزید که برآمده از خواست عمومی جامعه باشد و این سئوال کلیدی را پاسخ بدهید که آیا سیاست های تان در دانشگاه آزاد متناسب با جامعه دانی و آینده خوانی بوده است؟!