کد خبر : 92127 تاریخ : ۱۳۹۷ شنبه ۸ دي - 10:00
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان در حوزه زنان با نظر به نقش محوری زن در خانواده و تاثیر گذاری زنان به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در اجتماع قطعا ضرورت توجه به ابعاد مختلف وجود زنان در اجتماع و سلامت روان آنان در جامعه محرز می‌شود...

قانون-مریم دهقان/ کارشنارس ارشد حقوق

بر اساس انتشار همشهری آنلاین، وزیر بهداشت در ابتدای سال و روز جهانی بهداشت از شیوع افسردگی در میان ایرانیان اشاره و بیان کرد: میزان افسردگی در 26 سال گذشته در ایران دو برابر شده است. شنیدن این آمارها و دیدن رویدادهای هر روز جامعه ایران نشان می دهد كه باید د ر راستای بهبود وضعیت موجود و ارتقاي سلامت روان، اقداماتی موثر و راهکارهایی سنجیده انجام بگیرد .

در حوزه زنان با نظر به نقش محوری زن در خانواده و تاثیر گذاری زنان به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در اجتماع قطعا ضرورت توجه به ابعاد مختلف وجود زنان در اجتماع و سلامت روان آنان در جامعه محرز می‌شود. حقوق زنان شامل موارد متعددی مانند تمامیت بدنی ، داشتن حق رای، حق کار و استقلال مالی ، حق مالکیت،حق تحصیل،حق شرکت در اجتماعات و انجمن‌ها، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، استقلال درقالب انتخاب در ازدواج وداشتن حقوق قانونی ...، آنچه منشأ توجه فراوان به حقوق زنان در قانون اساسی ایران و منشور حقوق بشر است، بی شک نقش مهم و کارکردی زنان در جامعه است. رعایت حقوق زنان علاوه بر آثار حقوقی وسیع در مسائل مختلف دیگر نیز مانند روانشناسی زنان و بعد اجتماعی زندگی آنان تاثیر دارد. شناسایی حقوق زنان و درک نظام ارزشمند آن در یک جامعه سبب احساس نظم و امنیت برای زنان آن جامعه می شود و این احساس امنیت ، سبب عدالت درساختارجامعه شده و عدالت و امنیت قطعا باعث رشد و توسعه یک جامعه می شود و توسعه و رشد نیز قانون مداری و حاکمیت قانون را به همراه دارد و این چرخه رو به ایجاد انگیزه مثبت و خوشایند است. حقوق زنان را اگربخواهیم به‌صورت ساده بیان کنیم به تفکیک شامل دو مبحث حقوق و زنان است؛ حقوق یعنی سلطه مستند به قانون ، توانایی و امتیازی که به واسطه قانون به شخص داده می شود و توسط قانونگذارحمایت می شود و اگر شخصی حقوق فرد را تضییع کند، برای مطالبه آن می‌تواند به دادگستری و مراجع قضایی رجوع کند؛ مانند حق نفقه که قانون برای زنان و فرزندان تعیین کرده است و زوج موظف به پرداخت آن است . تعریف زن مطابق فقره اول ماده سوم لایحه تامین امنیت زنان که در مجلس مطرح بوده، عبارت است از اناث بالغ و نابالغ .بنابراین می‌توان گفت حقوق زنان امتیازاتی است که قانون برای اناث بالغ و نابالغ در نظر گرفته است و هر چقدر قوانین در حوزه زنان جنبه حفاظتی ، امنیتی و باز‌دارندگی آن بیشتر باشد قطعا امنیت برای زنان بیشتر می شود و جامعه امن نشاط را در پی خود دارد. افزایش نشاط در جامعه سبب کاهش افسردگی می‌شود و با نظر به نقش زنان به عنوان همسر ، فرزند و مادر و رکن محوری آنان در خانواده و تربیت فرزندان نسل آینده شادابی بیشتری دارد. حال جامعه ای که توجه به حقوق نداشته باشد و قانون مناسب نداشته باشد یا خلأ قانونی در زمینه حقوق زنان باشد، بی شک بی نظمی و هرج و مرج دارد و عدم امنیت برای زنان را در سایه خانواده ، کار و.... به وجود می آورد و جامعه بی نظم قطعا رو به رشد و حاکمیت قانون حرکت نمی کند وعدم امنیت قانونی سبب راه فرار از قانون و بی‌انگیزگی شده و بی انگیزه بودن سبب کاهش نشاط زنان جامعه و افسردگی آنان می شود.