کد خبر : 92256 تاریخ : ۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي - 18:32
تسریع در صدور اسناد مالکیت مسكن‌مهر پیشنهادهای شتاب‌دهنده بانک مسکن درباره پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر در شورای هماهنگی مسکن بررسی و وزیر راه و شهرسازی این پیشنهادها را تایید کرد.

قانونپیشنهادهای شتاب‌دهنده بانک مسکن درباره پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر در شورای هماهنگی مسکن بررسی و وزیر راه و شهرسازی این پیشنهادها را تایید کرد.
به گزارش قانون به نقل از خبرگزاری فارس، یکی از موارد مورد توافق در نشست امروز شورای هماهنگی مسکن که با نظر مثبت وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید، پیشنهادهای بانک مسکن درباره پروژه‌های باقی‌مانده در طرح مسکن مهر بود.

همکاری کامل مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استان‌ها با عوامل طرح مسکن مهر و بانک مسکن در هر استان، اولین پیشنهاد و درخواست بانک مسکن از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه شورای هماهنگی مسکن مطرح شد.

تشکیل جلسات شورای مسکن استان‌ها نیز دومین خواسته بانک مسکن از محمد اسلامی بود با این هدف که همه مسوولان دستگاه‌های دولتی مرتبط با طرح مسکن مهر در استان از طریق این جلسات، از دغدغه مجموعه دولت و به خصوص رییس جمهور درباره اتمام سریع طرح مسکن مهر مطلع شوند و با هم‌افزایی و هم‌فکری و مشارکت مجموعه دستگاه‌ها، نیروی لازم برای تکمیل این طرح تامین، تجهیز و بکار گرفته شود.

سومین پیشنهاد بانک مسکن برای طرح مسکن مهر نیز تسریع در صدور اسناد مالکیت برای واحدهای مسکونی تحویل داده شده به افراد بود.

چهارمین پیشنهاد بانک مسکن برای برون رفت از مشکلات موجود در طرح مسکن مهر نیز حذف شرایط متقاضیان واحدهای احداثی در پروژه های فاقد متقاضی یا تصرفی با هدف تعیین تکلیف سریع پرونده تسهیلاتی این واحدها بود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی مسکن در بانک مسکن گفت: بخش زیادی از اقداماتی که باید برای اتمام طرح مسکن مهر صورت بگیرد، به همت عالی نیازمند است تا به منابع اعتباری؛ بنابراین لازم است همه مسوولان دولتی، همه دستگاه‌ها و به خصوص مدیران محلی در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، با تشکیل جلسات همفکری و چاره‌جویی برای بخش مسکن به شکل منظم، برای این موضوع، تلاش مضاعف به خرج دهند.

وزیر راه و شهرسازی در نشست فوق پس از شنیدن گزارش بانک مسکن و پیشنهادهای آن بانک در زمینه‌های مختلف، تصریح کرد: بخش زیادی از اقداماتی که باید برای اتمام طرح مسکن مهر صورت بگیرد، بیش از منابع اعتباری به همت عالی نیازمند است، بنابراین لازم است همه مسوولان دولتی، همه دستگاه‌ها و به خصوص مدیران محلی در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، با تشکیل جلسات همفکری و چاره جویی برای بخش مسکن به شکل منظم، برای این موضوع، تلاش مضاعف به خرج دهند.

محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن در این نشست با بیان اینکه کمیته‌های مطالعاتی و آسیب شناسی در طرح مسکن مهر با همکاری مشترک بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و به شکل هفتگی برای رسیدگی به نارسایی ها و مشکلات جلسه برگزار می کند، اعلام کرد: بانک مسکن انتظار دارد برای سرعت‌بخشی به روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی مهر در مناطق شهری کشور، یکسری موارد محقق شود.

علمداری مدیر امور اعتباری بانک مسکن در این باره خطاب به اعضای شورای هماهنگی مسکن اعلام کرد:‌ صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی مهر، حس تعلق خانوارها به این واحدها را دو چندان می کند و زمینه پرداخت به موقع اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر را فراهم می کند.

به گزارش بانک مسکن، وزیر راه و شهرسازی بعد از ارایه متن پیشنهادهای بانک مسکن برای نحوه سرعت بخشی به پروژه های باقی مانده در طرح مسکن مهر، آنها را تایید کرد و از معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین قائم مقام وزیر در امور مسکن مهر خواست برای اجرا و بکارگیری این پیشنهادها، هماهنگی ها و اقدامات اداری و عملیاتی لازم صورت پذیرد.