کد خبر : 92465 تاریخ : ۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي - 13:06
رودربايستى به نام «توافق هسته اى» توافق هسته اى ايران با گروه ١+٥ از همان روز هجدهم ارديبهشت ١٣٩٧ كه دونالد ترامپ رسما در مقابل رسانه‌ها برگه خروج از برجام را امضا كرد، درواقع پايان يافت

قانون-حسن محمدى/ روزنامه نگار

توافق هسته اى ايران با گروه ١+٥ از همان روز هجدهم ارديبهشت ١٣٩٧ كه دونالد ترامپ رسما در مقابل رسانه‌ها برگه خروج از برجام را امضا كرد، درواقع پايان يافت. واكنش‌هاى جمهورى اسلامى ايران از همان دقايق ابتدايى تا امروز اگرچه عقلانى و منطقى بود اما يك بازيگر هوشمند در ساختار نظام بين الملل همه برگ هاى خود را رو نمى كند. ايران و آمريكا از اين قاعده مستثنا نبودند و هر دو در دو برهه برجام و پسابرجام در حرفه اى ترين شكل ممكن نسبت به يكديگر عمل كردند.

برجام يك نوزاد مُرده بود چرا كه ارزش هايى كه به آن بها مى داد با انگيزه هاى لازم براى پياده‌كردن آن در تضاد بود.البته اين سخن به معناى آن نيست كه ما نبايد پاى ميز مذاكره مى رفتيم يا نبايد توافق مى كرديم بلكه اتفاقا همان مذاكره و همان توافق چهره ساخته شده مخوف ما را در سپهر سياست نظام بين الملل تغيير داد.

توافق هسته اى ايران و گروه ١+٥ موسوم به برجام شباهت هاى ويژه اى به معاهده ورساى داشت كه مهم ترين آن، اين بود كه خطرناك‌ترين ضعف حاصل‌شده از اين توافق و آن معاهده،روانى بود. پيش از معاهده ورساى و در حين مذاكره پيرامون آن، جامعه جهانى متفق القول معتقد بودند كه تنها آلمان مسئول شروع و گسترش جنگ جهانى اول است و اكثر اقدامات تنبيهىِ اقتصادى،سياسى و نظامى عليه اين كشور بر اين گفته استوار بود كه صرفا آلمان مسئول گسترش آتش جنگ بوده است، اگرچه در همان زمان صلح‌جويان اين معاهده را مسخره مى كردند اما از نظر ويلسون، رييس جمهور وقت ايالات متحده آمريكا علت جنگ بايد به يك موجود پليد و شيطانى نسبت داده مى شد كه مجازاتش لازم بود.

پس از پايان معاهده و فروكش كردن «تنفرها»، ناظران آرام آرام به اين جمع بندى رسيدند كه مسئوليت شروع و گسترش جنگ بسيار پيچيده تر از آن بود كه تصور مى كردند لذا طراحان معاهده ورساى به چيزى دست يافتند كه كاملا مخالف اهداف اوليه آنان بود. آن‌ها سعى كردند به لحاظ فيزيكى آلمان را ضعيف كنند اما مدل رفتارى شان موجب شد آلمان به لحاظ ژئوپوليتيكى تقويت شود و در بلند مدت نيز اين كشور در راستاى استيلا بر اروپا و در قياس با وضعيت پيشين خود، در موقعيت بهترى قرار داشت و به محض گسسته شدن زنجيرهاى خلع سلاح از پاى آلمان، اين كشور قوي‌تر از هر زمان ديگر ظاهر شد.

كاربرد توافق هسته اى ايران با گروه ١+٥ نيز ناشى از همين رويكرد بود و اين توافق هم براى پرستيژ بين المللى جمهورى اسلامى ايران در كوتاه مدت موثر بود و هم اينكه موجب افزايش قدرت ايران در خاورميانه شد، قدرتى كه نگرانى‌هاى عربستان به عنوان مهم‌ترين رقيب٤٠سال اخير ما در منطقه را نيز افزايش داد و تحركات خارج از عرفش در چندسال اخير نيز در همين راستا ارزيابى مى شود.

به هر حال به نظر مى رسد گروه ١+٥ به ويژه تروئيكاى اروپايى با رودربايستى خاصى برجام را حمايت مى كنند، چرا كه به لحاظ منطقى اقتصاد اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا هم براى اروپايى ها مهم تر است و همچنان درهم تنيده اند كه منفك شدن اين دو كه مجموعا كنار همديگر بيش از ٣٣هزارميليارد دلار از ظرفيت GDP دنيا را در اختيار دارند، درواقع غيرممكن است. بايد بپذيريم كه بازار و تمام اقتصاد ايران در مقابل اين دو غول اقتصادى يعنى اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا بسيار ناچيز است و اروپايى ها كه علاقه‌مند هستند هم پُز تعهد به توافق هاى بين المللى و هم پُز دموكراسى خواهى و ديپلماسى محور بودن تصميمات شان را به جامعه بين الملل عرضه كنند، نمى توانند چشم بر روابط اقتصادى با آمريكاى ترامپ ببندند، به ويژه آنكه ترامپ برخلاف فضاسازى هاى رسانه هاى رقيب او در آمريكا، هنوز رييس جمهور محبوبى است و اگر امروز انتخابات رياست جمهورى برگزار شود حتما با آراي الكترال بيشترى وارد كاخ سفيد مى شود، به همين خاطر كنار آمدن با ترامپِ احتمالا هشت ساله، اولويت اروپايى هاست.

در اين ميان جمهورى اسلامى ايران كه امروز توانسته است همه هزينه هاى چند ده ميلياردى كه سال هاى اخير در راستاى تخريب چهره اش توسط لابى هاى قدرتمند مخالفش خرج شده بود، با برجام بى اثر كند و در كنار توانمندى نظامى به بازسازى ديپلماسى‌محور بودن و اهل گفت وگو و عمل به تعهدات بين المللى بپردازد و از سوى ديگر در صورت خروج از برجام همه هزينه ها در سبد آمريكا و اروپا خواهد بود و به سادگى مى تواند به موقعيت بهترى نسبت به قبل در حوزه توانمندى، دانش و تكنولوژى هسته اى دست يابد، خيلى در خروج از برجام بى‌ميل نيست و به نظر مى رسد جمهورى اسلامى ايران هم با رودربايستى به ادامه برجام تن داده است.به هرحال اگر هر دو طرف را برنده بازى برجام بدانيم كه نگارنده معتقد است ايران برنده تر بود، قاعدتا بازنده نيز هر دو طرف هستند اما طرف مقابل بازنده تر است.