کد خبر : 92538 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن - 15:16
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم مشخصات دقيق پلاك ثبتي را با تعيين هر دو پلاك فرعي و اصلي، در قرارداد خود درج كنيد. همچنين ضروري است نشاني دقيق ملك را نيز درج كنيد. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسيت هاي فوق بيشتر و ظرائف ديگري را نيز بهمراه خواهد داشت!

قانون- عليرضا شرافتي/ وکیل پایه یک دادگستری

آيا مي‌دانستيد در قراردادهايِ عادي خريد املاك خطرهاي متعددي شما را تهديد مي‌كند؟!
بنابراين ضروري است به نكات ذيل توجه كنيد:
 قبل از معامله بايد اطمينان پيدا كنيد كه طرف مقابل شما مالك ملك مورد معامله است. چگونه؟؟ از طريق دفاتر اسناد رسمي استعلام  مالكيت  بعمل  آوريد، سپس با تحقيق محلي و ميداني هويت مالك را احراز و آنرا با سجل ابرازي انطباق دهيد.در غير اينصورت ممكن است مال غير را خريداري كرده باشيد.
 مشخصات دقيق پلاك ثبتي را با تعيين هر دو پلاك فرعي و اصلي، در قرارداد خود درج كنيد. همچنين ضروري است نشاني دقيق ملك را نيز درج كنيد. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسيت هاي فوق بيشتر و ظرائف ديگري را نيز بهمراه خواهد داشت!
شروط مربوط به وجه التزام و تضامين را به دقت در قرارداد درج كنيد. با اين شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، مي‌توانيد از محل وجه التزام و شروط ضمني، حقوق خود را تأمين كنيد.
اين شروط در قراردادهاي مختلف، متفاوت خواهد بود، بنابراين در صورت لزوم از متخصصين حقوقي حتماً مشورت بگيريد.شرايط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلكاني و مشروط درج كنيد.  اگر قرار است چك بدهيد، حتما شماره چك ها و تاريخ آنرا و همچنين و تحويل آنرا به دقت در قرارداد درج كنيد.
زمان تحويل ملك و نحوه تحويل را بدقت در قراردادتان لحاظ كنيد. موعد دقيق انتقال اسناد رسمي مالكيت و دفترخانه اسناد رسمي مربوطه را به صراحت در قرارداد ذكر كنيد. آثار عدم حضور در دفترخانه و يا عدم تحويل ملك را به صراحت در قرارداد درج كنيد. نشاني دقيق طرفين در قرارداد ذكر شود.حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء كنند. علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نيز در ذيل قرارداد اخذ كنيد.