کد خبر : 92653 تاریخ : ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۰ بهمن - 16:04
لزوم عادت دادن بچه ها به رفتار خوب رفتار درست بچه ها را تقویت کنید، نه بدرفتاری شان، درخواست های مودبانه بچه ها را تقویت کنید ، نه نالیدن ها و فریاد زدن های‌شان یا سر به سر گذاشتن ها و کج خلقی‌ها و قهر‌کردن های‌شان را...

قانون-مریم قندانی/ کارشناس ارشد روانشناسی

رفتار درست بچه ها را تقویت کنید، نه بدرفتاری شان، درخواست های مودبانه بچه ها را تقویت کنید ، نه نالیدن ها و فریاد زدن های‌شان یا سر به سر گذاشتن ها  و کج خلقی‌ها و قهر‌کردن های‌شان را.  سعی کنید بحث و گفت و گوهای آرام را چند برابر کنید، نه مجادله کردن و پافشاری و جنگیدن‌هایی که  گاه و بی گاه را.  بايد بیاموزید که قبل از صحبت کردن فکر کنند، همیشه در حین حرف زدن با فرزندان‌تان از آن‌ها بپرسید منظور تو چیست ؟ چقدر راجع به این حرف  فکر کرده‌ای ؟ از او بخواهید که همیشه حرف هایش را بسنجد بعد بزند ؛ اگر به این روش عمل کرد برای  ثابت قدم بودنش به او پاداش دهید. موضوع بعدي اين است كه بايد از فرزندان‌تان توقع رفتار خوب داشته باشید. بچه ها باید بدانند که شما چه توقعی از آن‌ها دارید و آن‌ها چه توقعی می توانند از شما داشته باشند . وقتی بچه ها بتوانند پیش بینی کنند که عکس العمل شما در برابر رفتارشان چگونه خواهد بود ، می توانند رفتارهای انتخابی خود را بهتر کنند . مطمئن باشید که می توانید به آن‌ها اعتماد کنید . بچه ها به حرف های شما اعتماد دارند براي همين بچه‌های‌تان را به شیوه ای تربیت کنید که در هر موقعیتی به مقتضای آن موقعیت رفتار کنند . به آن‌ها  بیاموزید که تلاش کردن اساسی ترین موضوع است . آن‌ها را در موقعیت های خوب تشویق کنید  وقتی شما فرزندتان را تشویق می کنید، آن‌ها ایمان و اعتماد شما را به خودشان می‌بینند و در نتیجه به خودشان و  توانایی‌های‌شان ایمان می آوردند .  وقتی الگوی بدرفتاری را تشخیص دادید،شیوه رفتاری‌تان را تغییر بدهید و به فرزندتان قوانین رفتاری حاکم بر خانوادتان را بگویید؛ دقت کنید که این قوانین باید مشخص ، ثابت و عقلاني باشد. از جدول های رفتاری و تعهدات استفاده کنید ، موفقیت ها و رفتارهای خوب‌شان را پر رنگ کنید ؛ از آن‌ها حمایت کنید و تشویق های‌تان را هم در این جدول بگنجانید .  فراموش نکنید وقتی از دست‌شان عصبانی هستید، به هیچ عنوان تنبیه نکنید. از کودکی به آن‌ها درس زندگی بدهید زيرا وقتی فرزندتان هنوز کوچک است، مسئولیت پذیری و تصمیم گیری را به آن‌ها یاد ‌مي دهید  كه این دروس آن‌ها را برای دنیای واقعی آماده خواهد کرد.به خاطر داشته باشید که بچه ها به محدودیت ها ، ساختار و قوانینی پایدار و یکنواخت احتیاج دارند . به آن‌ها عشق بورزید و باوجود رفتارهای خوب یا بد فرزندان‌تان به آن‌ها عشق بورزید و روی نکات مثبت اخالقی و رفتاری شان  تمرکز و توجه کنید.  به آن‌ها بگویید که کار خوب بدون پاداش نخواهد ماند برای اینکه نسبت به انجام کارهای درست احساس خوبی داشته باشید ، به آن‌ها بیاموزید که خودشان درپی  به دست آوردن پاداش کار درست خود باشند .  نكته ديگري كه بايد در برخورد با كودكان‌تان در نظر داشته باشيد، اين است كه محیط و فضای خانوادگی سالم و دلپذیری را ایجاد کنید.استعداد ها و توانایی های شان را تایید کنید و ضعف های شان را بپذیرید و در رفع این ضعف ها به آن‌ها  کمک کنید . قبول کنید که هیچ کس بدون عیب نیست وبه آن‌ها فرصت جبران بدهید.سخت‌گیری والدین آفت سلامت فرزندان‌شان است و با سختگیری بچه ها از کار می‌افتند.