کد خبر : 92810 تاریخ : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۱ بهمن - 14:20
محمودصادقی: تصویر «پمپئو» در ۴۰سالگی انقلاب یادآور درماندگی «ژنرال هایزر» است عضو فراکسیون امید گفت: با سقوط رژیم پهلوی هیمنه ژنرال های آمریکایی نیز در ذهن مردم ما برای همیشه فرو ریخت؛ تصویر پمپئو در چهل سالگی انقلاب یادآور درماندگی ژنرال هایزر در چهل سال پیش است

قانون- عضو فراکسیون امید گفت: با سقوط رژیم پهلوی هیمنه ژنرال های آمریکایی نیز در ذهن مردم ما برای همیشه فرو ریخت؛ تصویر پمپئو در چهل سالگی انقلاب یادآور درماندگی ژنرال هایزر در چهل سال پیش است.

به گزارش قانون، محمود صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «یکی از شعار های بهمن ۵۷ شعار علیه هایزر بود؛ ژنرال آمریکایی که با حضورش در ایران واهمه کودتا را ایجاد کرده بود. با سقوط رژیم پهلوی هیمنه ژنرال‌های آمریکایی نیز در ذهن مردم ما برای همیشه فرو ریخت»

وی تاکید کرد: «تصویر پمپئو در چهل سالگی انقلاب یادآور درماندگی ژنرال هایزر در چهل سال پیش است.»