کد خبر : 9695 تاریخ : ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر - 13:33
بعد از ورود سازمان بازرسي رخ داد توقف تخلفات در گردنه حيران بازرسي هاي انجام گرفته در مناطق ييلاقي گردنه حيران و سرولات نشان مي دهد كه بعد از ورود سازمان بازرسي از استمرار تخلفات در اين مناطق جلوگيري بعمل آمده است.

قانون- با بازرسي هاي انجام گرفته در مناطق ييلاقي گردنه حيران و سرولات نشان مي دهد كه بعد از ورود سازمان بازرسي از استمرار تخلفات در اين مناطق جلوگيري بعمل آمده است.
به گزارش قانون،سيف الله مسرور ، بازرس كل استان در ششمين نشست شوراي قضايي استان گيلان گزارشي از عملكرد و اقدامات  سازمان بازرسي استان  در حفاظت از منابع طبيعي و صيانت از محيط زيست ارائه كرد.

بازرس كل استان در اين نشست  با  تاكيد بر صيانت از اراضي ملي  خاطر نشان كرد:   بازرسي هاي انجام گرفته در مناطق ييلاقي گردنه حيران و سرولات  نشان مي دهد  كه بعد از ورود سازمان بازرسي  از استمرار تخلفات در اين مناطق  جلوگيري بعمل آمده است.

سيف الله مسرور با بيان اهميت و نقش جنگلها در  محافظت از خاك  و فرسايش زمين  تصريح كرد: عدم نگهداري و حفاظت مناسب ازجنگلها و  قاچاق چوب از نگراني هاي بازرسي استان است كه توجه بيشتر متوليان امر در اين زمينه را مي طلبد.بازرس كل استان  با اعلام اينكه حدود 400 هزار هكتار از جنگلهاي  استان گيلان  تحت نظارت مناسب دستگاههاي متولي  نيست،  گفت: سازمان محيط زيست و اداره كل منابع طبيعي  بايد با تخصيص محيط بانان و ساير اقدامات بازدارانه  دست متجاوزان به جنگلها را كوتاه نمايند.

وي با بيان  گزارشي از  منطق آسيب پذير جنگلي  كه مورد دستبرد  سودجويان قرار گرفته،  برخورد جدي با متجاوزين به عرصه هاي ملي را مورد تاكيد قرار داد.سيف الله مسرور با اشاره به اينكه  عمده چوبهاي  استان به صورت قاچاق تهيه مي شود  ابراز داشت:  واردات چوب  هزينه زيادي دارد  و لذا  سودجويان را به سمت  برداشت غيرقانوني از جنگلها سوق مي دهد.وي تقاضاي استان و كشور به چوب  و  عدم عرضه  براي رفع نيازهاي ضروري مردم را عاملي اساسي در قاچاق چوب ذكركرد. اين مقام قضايي  در پايان  از نهاد ها و دستگاه هاي ذيربط خواست تا در راستاي قاچاق چوب  و قطع درختان  با جديت بيشتري ورود كرده  و راهكارها نوين و كاربردي را در  پيشگيري و برخورد با  عوامل تخريب جنگلها و منابع  طبيعي  به كار گيرند.