کد خبر : 113562 تاریخ : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان - 00:00
خُب ... خُب حسين شادمهر

 

گفتم اوضاع كشاورز چنين، گفتي خب!

 

گفتم آشفته شده ارز چنين، گفتي خب!

 

قيمت گوجه و رب را كه شنيدم امروز

 

تنم افتاد از آن لرز چنين، گفتي خب!

 

شده اوضاع دلش مثل شقایق امروز

 

ورشكسته شده گودرز چنين، گفتي خب!

 

گفتم اين دزدي و تحريم و فساد و رشوه

 

نيست شايسته‌ در اين مرز چنين، گفتي خب!

 

گفتم اینقدر تو خب خب نکن ای دولتمرد

 

تو وزيري بده‌مان ورز چنين، گفتي خب!